Szczegóły oferty
Alior Bank
Alior Bank

Biznes Kredyt

Średnia ocena naszych klientów:
Typ kredytu:
kredyt gotówkowy
Dostępna kwota kredytu:
5 000 zł - 3 000 000 zł
Możliwy okres kredytu:
10 miesięcy - 10 lat
Minimalny okres prowadzenia firmy:
10 miesięcy
Marża banku:
od 1,5%
Oprocentowanie nominalne:
od 8,66%
Prowizja za rozpatrzenie wniosku:
0 zł
Prowizja przygotowawcza
(dla kwoty 50 000 zł):
150 zł (0,3%)
Prowizja od niewykorzystanych środków:
0%
Wcześniejsza spłata:
3%
Ubezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt odnawialny:
nie
Podstawa przyznania kredytu:
zaświadczenie
Zabezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt dostępny w walutach:
PLN
Forma prowadzenia rozliczeń z US:
Księga przychodów i rozchodów
Księgi handlowe
Jednostki mogące skorzystać z kredytu:
Indywidualna działalność gospodarcza, spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki akcyjne
Przeznaczenie kredytu:
Cele związane z finansowaniem bieżącej działalności gospodarczej oraz cel zakupowy.
Cele związane z finansowaniem bieżącej działalności gospodarczej w tym również na refinansowanie istniejących zobowiązań kredytowych Klienta powstałych w wyniku bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Cel zakupowy przeznaczony na (dostępny jedynie z gwarancją COSME):
- zakup maszyn i urządzeń;
- zakup pojazdów;
- zakup pojazdów niewymagających rejestracji;
- wyposażenie;
- technologie;
- remont/modernizacja/wykończenie nieruchomości;
- zakup nieruchomości.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy