Kredyty we frankach coraz mniej dostępne

2011-09-13 14:45:31

Rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego albo strach powodowany sytuacją na rynkach finansowych sprawiły, że banki na coraz większą skalę zawieszają udzielanie kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim. Od jutra z przyznawania wszelkich kredytów walutowych (oczywiście poza tych w złotym) rezygnuje Bank BPH.

Ostatnie zawirowania na rynkach finansowych, a dokładniej mówiąc na rynku walutowym spowodowały, że część banków rezygnuje z udzielania kredytów denominowanych w walutach obcych. Głównym bohaterem tej historii jest frank szwajcarski. To właśnie jego rekordowe umocnienie wobec innych walut wywarło wpływ na Narodowy Bank Szwajcarii, który zdecydował się na przeprowadzenie interwencji na rynku walutowym.

Rekordowe notowania szwajcarskiej waluty odbiły się niekorzystnie na wysokościach rat wszystkich posiadaczy kredytów walutowych wyrażonych w CHF. Sytuacja była na tyle poważna, że w mediach pojawiły się dyskusje na temat całkowitego zakazu udzielania kredytów w walutach obcych. Jednak wysokie notowania franka szwajcarskiego dla jednych są przyczyną płacenia wyższych zobowiązań, a dla innych mogą być szansą na zaciągnięcie kredytu na korzystniejszych warunkach. Nie od dziś bowiem wiadomo, że wysokie notowania walut obcych dzisiaj, to okazja na niższe raty w przyszłości. Przy założeniu oczywiście umocnienia się naszego krajowego pieniądza.
 
Niestety w ślad za wysokim kursem CHF/PLN nie poszła oferta polskich banków, które praktycznie jeden po drugim zawieszały dostępność produktów kredytowych wyrażonych właśnie w tej walucie.
 
Jak zmieniała się dostępność kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich w ostatnim czasie?
Data
Bank
Zmiana dot. kredytów w CHF
14 września 2011
BPH
wyłączenie wszystkich kredytów walutowych (w tym kredytów denominowanych do CHF) z oferty kredytów hipotecznych
17 sierpnia 2011
Alior Bank
wycofanie z oferty kredytu hipotecznego denominowanego do CHF
16 sierpnia 2011
mBank
wstrzymanie sprzedaży kredytów hipotecznych w walucie CHF
16 sierpnia 2011
MultiBank
zaprzestanie udzielania kredytów hipotecznych w CHF
12 lipca 2011
Deutsche Bank
udzielanie kredytów we frankach szwajcarskich tylko wyjątkowych, indywidualnych przypadkach. Szanse na przyznanie takiego kredytu mają jedynie klienci bankowości prywatnej (private banking), których miesięczne dochody netto przekraczają 50 tys. zł, przy czym nie można wykluczyć sytuacji, w której spełnienie tego kryterium okaże się niewystarczające do przyznania przez tę instytucję takiego kredytu.
źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl
 
W tej chwili kredytów frankowych udzielają tylko dwa banki: Nordea Bank oraz PKO BP. Przy czym ten drugi podmiot stosuje niemal zaporową marżę, która swoją wysokością przewyższa średnie RRSO za sierpień kredytów udzielanych w euro (ponad 6 pkt. proc.)
Na rynku kredytów mieszkaniowych we frankach teoretycznie działa jeszcze Deutsche Bank, ale grono ludzi, którzy potencjalnie mogą skorzystać z propozycji tego podmiotu jest nader wąskie. Jak się dowiedziała Comperia.pl, okazuje się, że nawet miesięczne zarobki netto na poziomie 50 tys. i więcej nie stanowią pewnej przepustki do takiego kredytu.
 
Wraz z rezygnacją Banku BPH z udzielania kredytów wyrażonych w walutach obcych, klienci tracą dostęp do jednej z najlepszych w tej chwili ofert na rynku. Zasadne pytanie w tej sytuacji brzmi: Czy brak dostępu do takiego produktu przełoży się na wzrost zainteresowania zobowiązaniami denominowanymi w innych walutach? Oczywiście, nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ nikt nie jest w stanie przewidzieć zachowań rynków finansowych w przyszłości.
A te - jak wiadomo - wpływają na nastroje panujące w gospodarce.
 
Na zakończenie zobaczmy jeszcze, jak dziś wygląda rata kredytu na kwotę 300 tys. złotych zaciągniętego w PLN, EUR i CHF w styczniu 2009 roku z 30-letnim okresem spłaty (raty równe).
 
Wysokość raty a waluta kredytu (stan na 13 września 2011r.)
 
Wysokość raty
 
PLN
EUR
CHF
Wysokość raty w walucie
n. d.
370,50 EUR
549,36 CHF
Wysokość raty w PLN
1 997,47 PLN
1 652,44 PLN
2 043,62 PLN
Różnica
 
-345,03 PLN
46,15 PLN
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

 

Widać, że wartości obliczonych rat różnią się od siebie. W tej chwili najniższą ratę płacą posiadacze kredytów denominowanych w euro. Trzeba jednak mieć na uwadze, że jest to zobowiązanie wyrażone w walucie obcej i niesie ze sobą ryzyko zmiany kursu walutowego, który - jak wiadomo - ma bezpośredni wpływ na wysokość płaconych rat kredytowych. I o tym potencjalni kredytobiorcy, marzący o zamieszkaniu we własnych czterech ścianach, zawsze powinni pamiętać.

Jacek Kasperczyk
Paweł Puchalski
Comperia.pl

 

 

Ekspert Comperia.pl