Kredyty w euro "bezpieczne", gdyż EBC nie zmienił stóp procentowych

2011-08-05 11:42:19

Zgodnie z oczekiwaniami analityków Europejski Bank Centralny pozostawił główną stopę procentową w strefie euro na niezmienionym poziomie. To dobra informacja dla wszystkich posiadaczy kredytów wyrażonych właśnie w tej walucie.

Po lipcowej podwyżce stóp procentowych EBC postanowił dać odetchnąć wszystkim zadłużonym w walucie eurolandu i tym razem zdecydował się nie podnosić stóp procentowych. Główna stopa procentowa w strefie euro wynosi 1,5 proc. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych jest ona równa 0,25 proc., a w Wielkiej Brytanii wskaźnik ten po wczorajszej decyzji Banku Anglii to 0,5 proc. Natomiast w Szwajcarii po ostatniej interwencji tamtejszego banku centralnego kształtują się one w przedziale 0-0,25 proc.

Poziom stóp procentowych określa minimalną cenę, po jakiej banki centralne dokonują transakcji na rynku międzybankowym. Polegają one na kupnie bądź sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych i są dokonywane w celu przywrócenia równowagi na tym rynku.
 
Wysokość stóp procentowych jest o tyle istotna, gdyż przekłada się ona na kształtowanie poziomu stóp rynkowych. A wiadomo doskonale, że te są częścią składową oprocentowania kredytów denominowanych w walutach obcych. A zatem im niższy poziom stóp procentowych jest ustalony w bankach centralnych, tym niższe raty powinni płacić posiadacze takich zobowiązań.
 
Poziom rynkowych stóp procentowych
 
Szwajcaria
strefa euro
Polska
Wysokość stopy procentowej
0-0,25 %
1,5 %
4,5 %
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

W tej chwili najniższe stopy procentowe występują w Szwajcarii. Jest to dobra informacja dla wszystkich zadłużonych w CHF, gdyż i tak mają oni dużo zmartwień z powodu niekorzystnego kursu walutowego. Następny w kolejce jest poziom stóp w strefie euro. Utrzymany dziś poziom 1,5 proc w dalszym ciągu jednak wyraźnie odstaje od poziomu, z jakim mamy do czynienia w Polsce.

W jaki sposób decyzja EBC wpływa na poziom zadłużenia zwykłego Kowalskiego?
 
Odpowiedź jest prosta. Stopy procentowe ustalane przez banki centralne oddziaływają na stopy rynkowe, a te z kolei są częścią składową oprocentowania kredytów. Zmiana tych pierwszych powoduje niemal natychmiastową reakcję drugich. Jeżeli na rynku ma miejsce podwyżka stóp procentowych, to rośnie oprocentowanie naszego zobowiązania i wzrasta wysokość raty kredytowej. Jeżeli jest obniżka, to sytuacja jest analogicznie odwrotna.

Wielu Polaków posiada kredyty hipoteczne w walutach obcych, więc każdego miesiąca śledzą oni z zapartym tchem decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych. Dla lepszego zobrazowania sytuacji zobaczmy, ile wynosi rata kredytu na kwotę 300 tys. złotych udzielonego w styczniu 2008 roku na okres 30 lat (raty równe) denominowanego w różnych walutach.

Wysokość raty kredytu
 
Waluta kredytu
CHF
EUR
PLN
Wysokość raty
1 869,55 PLN
1468,06 PLN
1 769,63 PLN
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Zdecydowanie w najlepszej sytuacji są osoby posiadające zadłużenie w europejskiej walucie. Wynika to po części z faktu dość stabilnego kursu walutowego EUR/PLN oraz stosunkowo niskich stóp procentowych panujących w Europie. Z największym obciążeniem finansowym z tytułu modelowego kredytu hipotecznego obecnie muszą się zmagać kredytobiorcy posiadający zobowiązanie w CHF.

Rata w wysokości niemal 1870 zł jest najwyższą spośród tych ujętych w naszym zestawieniu i zapewne niektórym posiadaczom takiego kredytu zaczyna poważnie ciążyć na domowym budżecie. Wciąż jednak warto podkreślić, że kredytobiorcy, którzy w styczniu 2008 r. zdecydowali się na kredyt we frankach w ciągu tych 3,5 lat wyszli lepiej od tych, którzy w owym czasie postawili na kredyt w złotych.
 
Zapewne jest to spowodowane wysokim kursem walutowym CHF/PLN, ponieważ stopy procentowe w tym kraju są bliskie zeru. Widać zatem doskonale, że nie tylko poziom oprocentowania wpływa na miesięczną wysokość raty kredytu, ale często w dużej mierze jest ona uzależniona od ceny waluty, w której jest on udzielony.
Jacek Kasperczyk
Analityk porównywarki finansowej Comperia.pl

 

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam