Kredyty i lokaty po wejściu do Strefy Euro? Zyskasz czy stracisz? Sprawdź z Comperią!

2011-01-04 09:11:33

Wiele osób wybierając kredyt w polskich złotych nie myśli o potencjalnym wejściu Polski do strefy euro. A przecież ta wizja za kilka lat może stać się rzeczywistością. Comperia sprawdza jaką ratę zapłaciliby kredytobiorcy, jakie zyski możnaby osiągnąć z lokat, gdybyśmy przy dzisiejszych parametrach weszli do unii walutowej.

Sprawdź teraz najlepsze kredyty hipoteczne w naszej porównywarce!

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty. Mimo, że termin ten nie został dokładnie określony, sytuacja jawi się zgodnie z polskim powiedzeniem: „co się odwlecze, to nie uciecze”. Warto rozważyć, jak nieuchronna zmiana wpłynie na długoletnie inwestycje, czy kredyty.

Jaką ratę zapłaciłbyś będąc w strefie euro?
Poniżej przedstawiamy symulację wysokości rat kredytów w Polsce i w Unii Europejskiej przy takiej samej marży banków. Wysokość raty dla danej wysokości kredytu nie uwzględnia prowizji, ubezpieczenia, innych kosztów około kredytowych i jest wartością przykładową.

Dla dokonania takiej symulacji przyjęto dane: (wszystkie z 17.11.2010r.)
-kurs EUR/PLN- 3,951
*Źródło: Narodowy Bank Polski
-WIBOR 3m- 3,860
-EURIBOR 3m- 1,044
-średnia marża w październiku- 1,73%
*Źródło: Porównywarka finansowa: www.comperia.pl
-kredyt na 30 lat

Kredyt w zł

Rata kredytu zaciągniętego w zł

Rata kredytu po wejściu do strefy euro denominowany w zł

Różnica w racie kredytu wynikająca z niższej stopy EURIBOR
W stosunku do WIBOR (w zł)

100 tys. zł

573,45

409,52

163,93

150 tys. zł

860,17

614,26

245,91

200 tys. zł

1146,9

819,04

327,86

250 tys. zł

1433,62

1023,78

409,84

300 tys. zł

1720,35

1228,52

491,83

350 tys. zł

2007,07

1433,3

573,77

400 tys. zł

2293,79

1638,04

655,75

450 tys. zł

2580,52

1842,82

737,7

500 tys. zł

2867,24

2047,56

819,68

750 tys. zł

4300,86

3071,34

1229,52

Źródło: Opracowanie własne

Czy Unia wyjdzie nam na dobre?
Jak widać z przedstawionego zestawienia, gdybyśmy przy danych parametrach weszli do Unii Europejskiej raty kredytów uległyby znacznej obniżce. Determinuje to fakt, iż oprocentowanie pożyczek międzybankowych według londyńskiej stopy jest znacznie niższe od warszawskiej stopy. Przypomnijmy sobie także, że oprocentowanie kredytu to marża banku zsumowana z odpowiednią stopą pożyczek międzybankowych. Tak więc zsumowane oprocentowanie kredytów byłoby niższe.


Jeżeli każdą kwotę kredytu podzielimy przez wielokrotność 50 tys. PLN, to okaże się, że po wejściu do Unii Europejskiej nasze raty zmalałyby o blisko 82 PLN dla każdych 50 tys. PLN zaciągniętego kredytu. Oczywiście, przy pozostałych warunkach niezmienionych. Pod tym względem wydaje się, że wejście do strefy euro może wypaść korzystnie.

Jak wygląda sytuacja z lokatami?

Wysokość lokaty w zł

Zysk brutto z lokaty po 6 miesiącach

Zysk brutto z lokaty po 6 miesiącach denominowany w zł

Różnica między lokatą w zł, a lokatą w euro

500

10,55

8,02

2,53

1 000

21,1

16,04

5,06

2 000

42,2

32,08

10,12

3 000

63,3

48,12

15,18

4 000

84,4

64,16

20,24

5 000

105,5

80,2

25,3

10 000

211

160,4

50,6

25 000

527,5

401

126,5

50 000

1055

802

253

100 000

2110

1604

506

Źródło: Opracowanie własne

Zyski z lokat po wejściu do Unii Europejskiej przedstawiają się gorzej niż nasze polskie depozyty. Powodem tego również są niższe stopy procentowe w eurolandzie. Warto także zauważyć na tym przykładzie, że gdybyśmy dzisiaj znaleźli się w strefie euro, to za każde 500 PLN zdeponowane na lokacie na okres 6 miesięcy otrzymalibyśmy 2,53 PLN zysku mniej niż na polskiej lokacie.

Na dwoje babka wróżyła…
Powyższe dwa przykłady pokazują, że wejście do strefy euro będzie bardzo ważnym momentem dla każdego Polaka. Szczególnie jeżeli chodzi o finanse. Kredytobiorcy zapłaciliby niższe raty kredytów; niższe też byłyby zyski z depozytów, gdybyśmy weszli do unii walutowej na podanych wcześniej warunkach. Jedni stracą, inni zyskają. Grunt to znaleźć się po właściwej stronie!


Marcin Zienkiewicz
Analityk Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl