Kredyty hipoteczne - trendy: W złotych coraz taniej

2009-07-13 00:00:00

Miniony tydzień przyniósł spadek wszystkich stóp procentowych odpowiedzialnych w dużej mierze za wysokość oprocentowania kredytów hipotecznych. Efekt? Tańszy kredyt złotowy i eurowy. Jednak w przypadku kredytów walutowych niższe oprocentowanie niekoniecznie przekłada się na niższą ratę.

Czym jest cykl „Kredyty hipoteczne – trendy”? Comperia.pl śledzi losy modelowego kredytu hipotecznego o wartości 200 tys. zł, zaciągniętego we wrześniu 2007 roku na 30 lat, w czterech wariantach: kredyt w złotych, frankach szwajcarskich, euro i dolarach. Co tydzień prezentujemy, w jakim stopniu na oprocentowanie i raty wpływa bieżąca sytuacja: poziom stóp procentowych i kurs spłaty (w przypadku kredytów walutowych). Naszym celem jest wskazanie trendu na rynku kredytów hipotecznych i czynników wpływających na ich koszt. Zmiany pokazujemy w cyklu tygodniowym, choć w rzeczywistości, np. zmianę oprocentowania, kredytobiorcy odczuwają co kwartał.

Podczas gdy banki centralne w obliczu kryzysu obniżają swoje stopy procentowe do rekordowych poziomów, podobnie dzieje się z kosztem pożyczek na rynkach międzybankowych. Również stawka WIBOR, która utrzymywała się przez pewien czas na nienormalnie wysokim poziomie, zmierza w dobrym kierunku, zmniejszając dystans dzielący ją ze stopą referencyjną NBP. Dzięki temu w ostatnim tygodniu rata kredytu złotowego zmalała o ponad 12 zł. Nieco mniej, bo o niecałe 7 zł stopniała rata kredytu denominowanego do euro. Jednak pomimo obniżki oprocentowania pozostałe kredyty walutowe nie potaniały. Dlaczego?

Odpowiedź jest oczywista - kredyty walutowe narażone są na ryzyko zmian kursów walutowych. Nieznaczna deprecjacja złotego zniwelowała pozytywny wpływ spadku kosztu pieniądza na amerykańskim i szwajcarskim rynku międzybankowym. W rezultacie rata kredytu dolarowego utrzymała się na zeszłotygodniowym poziomie, a osoby spłacające swoje zadłużenie we frankach muszą wyłożyć ze swojego portfela dodatkowe 5 zł.


KREDYTY HIPOTECZNE – TRENDY

Oprocentowanie*

 

10-07-2009

Zmiana tygodniowa

Zmiana miesięczna

Zmiana półroczna

Zmiana roczna

PLN

5,33%

-0,10%

-0,31%

-1,48%

-2,32%

CHF

1,76%

-0,01%

-0,01%

-0,22%

-2,41%

EUR

2,53%

-0,07%

-0,28%

-1,74%

-3,97%

USD

2,23%

-0,07%

-0,12%

-0,84%

-2,28%

* Zmiany w punktach procentowych

Rata

 

10-07-2009

Zmiana tygodniowa

Zmiana miesięczna

Zmiana półroczna

Zmiana roczna

PLN

1 114,34 zł

-12,47 zł

-38,87 zł

-190,84 zł

-304,69 zł

CHF

942,40 zł

5,02 zł

-20,23 zł

39,52 zł

49,43 zł

EUR

954,15 zł

-6,66 zł

-59,60 zł

-137,27 zł

-178,87 zł

USD

908,75 zł

-00,01 zł

-28,93 zł

-45,62 zł

111,51 zł

Kurs spłaty

 

10-07-2009

Zmiana tygodniowa

Zmiana miesięczna

Zmiana półroczna

Zmiana roczna

CHF

2,99 zł

0,02 zł

-0,06 zł

0,21 zł

0,91 zł

EUR

4,51 zł

0,01 zł

-0,11 zł

0,36 zł

1,15 zł

USD

3,23 zł

0,03 zł

-0,05 zł

0,19 zł

1,10 zł


Sylwester Góreczny
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl