Kredytobiorcy spokojni. Stopy procentowe w Polsce bez zmian.

2011-11-09 14:29:54

Na zakończonym dzisiaj posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych w naszym kraju na niezmienionym poziomie. Obowiązująca obecnie główna stopa procentowa w Polsce wynosi nadal 4,5 proc.

Decyzje RPP w sprawie stóp procentowych wzbudzają emocje wśród wszystkich posiadaczy kredytów wyrażonych w polskim złotym. Dzieje się tak dlatego, ponieważ jakakolwiek zmiana stóp procentowych dokonywana przez polski bank centralny wpływa bezpośrednio na kształtowanie się rynkowej stopy procentowej WIBOR. WIBOR z kolei stanowi znaczącą część oprocentowania zobowiązań zaciągniętych w PLN, a zatem jego zmiana powodują zwiększenie, bądź zmniejszenie wysokości rat płaconych kredytów.

Dla przypomnienia warto wspomnieć, że wysokość raty kredytowej w głównej mierze zależy od jego oprocentowania, na które składa się właśnie poziom rynkowej stopy procentowej, w tym przypadku WIBOR, i marża banku udzielającego danego zobowiązania.

Zobaczmy, jak zmieniała się stawka rynkowa WIBOR wraz ze zmianą stóp procentowych dokonywaną przez Radę Polityki Pieniężnej w 2011 roku.

Zmiany stóp procentowych w Polsce w 2011 roku

 

Zmiany stóp procentowych w 2011 r.

styczeń

kwiecień

maj

czerwiec

listopad

Stopa procentowa ustalona przez NBP

3,75%

4,00%

4,25%

4,50%

4,50%

Rynkowa stopa procentowa WIBOR 3M

3,95%

4,22%

4,32%

4,53%

4,93%

źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Widać doskonale, że każda decyzja Narodowego Banku Polskiego w sprawie podwyżek stóp procentowych znajdowała swe odbicie w zachowaniu rynkowej stopy procentowej WIBOR, której wartość również rosła. Dzieje się tak dlatego, że ustalane przez NBP stopy służą jako podstawa do ustalania kosztu pieniądza na rynku międzybankowym. Główna stopa procentowa, inaczej zwana stopą referencyjną, określa minimalne oprocentowanie 7 dniowych bonów pieniężnych emitowanych przez bank centralny, które są przedmiotem obrotu na rynku międzybankowym.

Skoro już wiadomo, jak reaguje WIBOR na zmiany podstawowej stopy procentowej, zobaczmy jeszcze czy w podobny sposób reagują raty kredytu hipotecznego. Kredyt na kwotę 300 tys. złotych, zaciągnięty w styczniu 2008 roku z 30 letnim okresem spłaty, raty równe.

Zmiany wysokości rat kredytowych a poziom rynkowej stopy procentowej WIBOR w 2011 roku

 

styczeń

kwiecień

maj

czerwiec

listopad

Rynkowa stopa procentowa WIBOR 3M

3,95%

4,22%

4,32%

4,53%

4,93%

Oprocentowanie kredytu

5,10%

5,37%

5,47%

5,68%

6,08%

Wysokość raty kredytowej

1 637,62 zł

1 684,19 zł

1 701,51 zł

1 738,07 zł

1 808,27 zł

źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Wraz ze wzrostem stawki rynkowej WIBOR rośnie oprocentowanie naszego modelowego zobowiązania. Wyższe oprocentowanie powoduje z kolei, że wysokość miesięcznego obciążenia z tytułu płacenia rat kredytowych również staje się wyższa. Jeszcze w styczniu br. wynosiła ona niespełna 1638 złotych, aby w listopadzie osiągnąć poziom 1808 złotych. Jest to ponad 170 złotych więcej.

Z tego powodu cieszy dzisiejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej, która, na szczęście dla posiadaczy kredytów w PLN, nie zmieniła poziomu stóp procentowych. Jest to informacja bardzo pozytywna, choć trzeba pamiętać, że rynek finansowy jest nieprzewidywalny i trudno jest określić, jak będą się kształtowały stopy procentowe w przyszłości.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam