Kredytobiorcy niepocieszeni - stopy bez zmian

2015-01-14 13:18:00

Na zakończonym dziś posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła ogłaszane przez siebie stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Tym samym stopa referencyjna NBP, będąca podstawą do ustalania ceny pieniądza na rynku międzybankowym, będzie wynosiła nadal 2 procent.

Narodowy Bank Polski zapoczątkował cykl obniżek stóp procentowych w listopadzie 2012 roku. Przez ten czas główna stopa procentowa (stopa referencyjna )ogłaszana przez tę instytucję obniżyła się z poziomu 4,75 proc. do 2 proc.

Konsekwencją tych decyzji był spadek oprocentowania produktów bankowych, czyli popularnych kredytów, lokat i kont oszczędnościowych. O ile w tym pierwszym przypadku można mówić o korzyściach (niższe oprocentowanie kredytów, to niższe raty płacone przez kredytobiorców), to już w przypadku instrumentów oszczędnościowych oznacza to straty, czyli niższe odsetki otrzymywane z ulokowanych w bankach oszczędności.

Przykładowo, rata kredytu hipotecznego w kwocie 300 tys. złotych zaciągniętego w styczniu 2009 roku wynosi obecnie 1537,96 zł, podczas gdy dwanaście miesięcy temu była ona równa 1640,04 zł. - obniżki stóp procentowych już pozwoliły zaoszczędzić złotowym kredytobiorcom ponad 102 złote.

W zupełnie innej sytuacji znaleźli się posiadacze nadwyżek finansowych. Na skutek obniżek stóp procentowych przeprowadzonych przez Radę Polityki Pieniężnej na przestrzeni ostatnich 2 lat spadło oprocentowanie produktów oszczędnościowych. Aktualnie średnia wartość tego parametru odnosząca się do rocznych depozytów w kwocie 5 tys. złotych wynosi 1,97 proc., podczas gdy w styczniu ubiegłego roku było to jeszcze 2,41 proc. w skali roku.

Decyzje Narodowego Banku Polskiego wzbudzają wiele emocji wśród wszystkich uczestników rynku finansowego. Kształtują one nie tylko cenę pieniądza na rynku międzybankowym, ale także stan budżetów domowych wszystkich kredytobiorców zadłużonych w polskim złotym oraz posiadaczy nadwyżek finansowych. Dlatego też dzień ogłaszania stóp procentowych jest jednym z najważniejszych jakie występują w kalendarzu ekonomicznym.

Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam