Kredyt na dom – podlicz koszty zanim zaczniesz budowę!

2009-09-21 11:40:14

Decydując się na budowę domu musimy liczyć się z szeregiem wydatków, często także tych nieprzewidzianych. Wiele z nich możemy jednak wcześniej podliczyć i zorganizować wstępny plan finansowania. Comperia podpowiada na co zwracać uwagę biorąc kredyt na dom.

Stereotypem jest mówienie, że więcej formalności automatycznie powoduje wzrost kosztów pozyskania kredytu. Praktyka pokazuje, że banki nie różnicują warunków cenowych ofert kredytów hipotecznych w zależności od tego, czy kredyt ma być przeznaczony na zakup mieszkania czy budowę domu. Absolutnie standardowe parametry, jak chociażby marża kredytowa, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, prowizja przygotowawcza, ubezpieczenie pomostowe do czasu uprawomocnienia się wpisu do hipoteki są właściwie identyczne.

Wnioskując po specyfice finansowania budowy domu możemy się jednak spodziewać wyższych kosztów związanych z uzyskaniem i obsługą kredytu. Chodzi tu m.in. o konieczność sporządzenia szczegółowego kosztorysu planowanych prac budowlanych. Sytuacja zależy od tego, kto właściwie przeprowadza prace budowlane. Jeśli decydujemy się na samodzielne ich przeprowadzenie, czyli budowę tzw. systemem gospodarczym, również do nas będzie należeć obowiązek sporządzenia kosztorysu. Jeśli nie posiadamy wykształcenia czy też doświadczenia budowlanego, najbezpieczniej skorzystać z pomocy eksperta, wyspecjalizowanego w sporządzaniu tego typu dokumentów. Kosztorys musi także zatwierdzić i podpisać kierownik budowy nadzorujący powstawanie naszego domu. Sporządzenie takiego dokumentu wiąże się z reguły z dodatkową opłatą, której wysokość uzależniona jest od jego obszerności, czyli od zakresu planowanych prac budowlanych.

Kolejne koszty wynikają ze sposobu wypłaty kredytu przeznaczonego na budowę domu. Banki nigdy nie dają do dyspozycji kredytobiorcy pełnej kwoty pieniędzy. Kredyt budowlano - hipoteczny zawsze uruchamiany jest w transzach, tak by wraz z postępami prac budowlanych wzrastała stopniowo wartość zabezpieczenia kredytu. Przed uruchomieniem kolejnej puli środków, bank będzie musi zobaczyć udokumentowany postęp prac budowlanych. To z kolei wiąże się z inspekcją nieruchomości przez pracownika banku. Koszty takiej inspekcji, rzędu kilkudziesięciu złotych, pokrywane są z reguły przez klienta.

Różnice w cenie kredytu mogą się pojawić przy innych opłatach okołokredytowych. Jedną z nich są dodatkowe koszty związane ze sporządzeniem wyceny nieruchomości. Większość osób starających się o kredyt na budowę domu jest zdziwiona koniecznością wyceny nieruchomości, która jest jeszcze niezabudowana. Tu pojawia się pojęcie tzw. wartości przyszłej nieruchomości, której sporządzenia wyceny wymagają banki. Rzeczoznawca majątkowy, szacując wartość naszego lokum, uwzględnia  bieżącą wartość działki budowlanej, na której prowadzona będzie inwestycja oraz przyszłą wartość budynku zgodnie z założeniami sporządzonego projektu budowlanego, a także wcześniej wymienionym kosztorysem prac. Koszt pełnej wyceny wartości przyszłej budowanego domu to kilkaset, a czasem nawet ponad tysiąc złotych. Zdecydowanie łatwiej i taniej jest przy zakupie mieszkania. Banki często zadowalają się jedynie inspekcją nieruchomości dokonywaną przez upoważnionego do tego pracownika banku. Taka inspekcja jest już bezpłatna.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam