Kredyt hipoteczny dla samozatrudnionych

2013-03-04 08:33:39

Banki, jako kredytodawcy, dokonują ciągłej selekcji klientów. Ma to na celu minimalizację ryzyka, że zaciągnięty kredyt hipoteczny nie zostanie spłacony. Dlatego pierwsze pytanie, jakie musi postawić sobie potencjalny kredytobiorca, dotyczy jego zdolności kredytowej. A z tym wiążą się jeszcze inne kwestie – m.in.: jakie źródła dochodu akceptuje bank.

Wysokość przyznanego kredytu hipotecznego jest zależna nie tylko od wartości nieruchomości, ale również od indywidualnych możliwości każdego kredytobiorcy - jego zdolności kredytowej. Badając ten parametr banki zwracają szczególną uwagę nie tylko na wielkość uzyskiwanych dochodów, ale także na źródło ich pozyskiwania.

Kredyt hipoteczny – dla kogo?

W najlepszej sytuacji są oczywiście osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony - dla banku ich zarobki są najbardziej stabilne. Nie oznacza to jednak, że wszyscy zatrudnieni na innego typu umowach, prowadzący własną działalność gospodarczą lub zarabiający w inny sposób nie mają szans na kredyt.

Banki akceptują również dochody pozyskiwane inaczej. Czasami jednak dotyczą ich pewne warunki (najczęściej okres od jakiego dochody są uzyskiwane w taki sposób). Ubiegając się o kredyt warto więc poznać stanowisko banków w tej kwestii.

Co z samozatrudnieniem?

Pracując na umowie, czy to o pracę czy o dzieło, sposób przyznawania kredytów hipotecznych jest jasny. Wątpliwości co do możliwości zaciągnięcia kredytu pojawiają się zazwyczaj gdy potencjalny kredytobiorca prowadzi własną firmę. Niesłusznie!

Samozatrudnienie nie jest przeszkodą - osoby prowadzące różnego typu działalności gospodarcze również mogą otrzymać środki na budowę czy zakup własnego lokum. Banki dokładnie precyzują jakie warunki muszą zostać spełnione aby móc ubiegać się o kredyt hipoteczny.

Czego oczekują banki?

Każdy z banków ma własne warunki, określające jaki typ działalności gospodarczej (forma rozliczenia) daje możliwość zaciągnięcia kredytu, oraz jak długo dochód musi być pozyskiwany z tego źródła.

Większość banków dopuszcza wszystkie formy prowadzonej działalności (według sposobu rozliczania: karta podatkowa, książka przychodów i rozchodów, pełna księgowość, ryczałt). Wyjątek stanowi Citi Handlowy, akceptujący jedynie pełną księgowość oraz książkę przychodów i rozchodów, a także Deutsche Bank wykluczający kartę podatkową.

Różne natomiast są okresy pozyskiwania dochodu z danego źródła uprawniające do wnioskowania o kredyt hipoteczny.

Od trzech miesięcy…

Najkrótszy staż pracy - 3 miesiące - jest wymagany przez BNP Paribas i Kredyt Bank. Dotyczy on jednak jedynie kredytobiorców, których obecna forma zatrudnienia opiera się na umowie o współpracy z dotychczasowym pracodawcą.

Pół roku to okres akceptowany przez te same banki jeśli działalność jest kontynuowana w tej samej branży co dotychczasowa praca. Również Bank Millenium zgadza się na taki staż pozyskiwania dochodu, pod warunkiem, że działalność jest kontynuacją wcześniejszej umowy o pracę.

Po sześciu miesiącach działalności, rozliczanej w formie książki przychodów i rozchodów lub pełnej księgowości, o kredyt hipoteczny mogą też ubiegać się klienci PKO BP (po 9 miesiącach w przypadku ryczałtu).

Progiem wyznaczanym przez wiele banków jest okres 12 miesięcy. Dotyczy on bezwarunkowo wszystkich sposobów rozliczania się (np. Alior Bank, BGŻ, BOŚ, ING Bank Śląski, mBank, MultiBank) lub tylko niektórych z nich, lub tylko po spełnieniu pewnych warunków (np. Raiffeisen Polbank, BZ WBK, Bank Millenium).

…do nawet 2,5 roku

Niektóre banki, takie jak BPH i Credit Agricole, wymagają od potencjalnego kredytobiorcy nieco większego doświadczenia w prowadzeniu własnej firmy – co najmniej 18 miesięcy.

Citi Handlowy, eurobank i Nordea oczekują natomiast, by dochody z działalności gospodarczej były pozyskiwane od 24 miesięcy, niezależnie od sposobu w jaki firma prowadzi rozliczenia. Również Raiffeisen Polbank, BZ WBK i Kredyt Bank, w niektórych przypadkach wymagają tak długiego stażu.

Najbardziej restrykcyjne warunki narzuca samozatrudnionym Deutsche Bank: okres pozyskiwania przychodów z danego źródła ma wynosić minimum 2,5 roku, i to przy założeniu, ciągłości zatrudnienia i działalności w tej samej branży.

Gabriela Drzymalska

Comperia.pl

Gabriela Drzymalska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam