Kredyt hipoteczny dla rolnika cz.2

2014-05-08 16:01:00

Uzyskanie kredytu hipotecznego nie jest problemem, kiedy potencjalny klient może pochwalić się stabilnym zatrudnieniem – banki preferują kredytobiorców mających umowę o pracę. Trudności mogą pojawić się kiedy źródłem dochodu jest prowadzenie gospodarstwa rolnego. Sprawdziliśmy, w jaki sposób wyliczana jest zdolność kredytowa rolnika oraz jakie dokumenty powinien on przedstawić starając się o kredyt na budowę domu.

Analiza zdolności kredytowej każdego potencjalnego klienta banku opiera się na tych samych elementach: oszacowaniu wysokości i stabilności uzyskiwanych przez niego dochodów oraz wielkości jego comiesięcznych zobowiązań. Ustalenie wpływów osiąganych przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę nie jest skomplikowane – zarobki są wówczas udokumentowane i przewidywalne. Sprawa staje się bardziej skomplikowana, kiedy źródłem dochodu jest gospodarstwo rolne.

Jak wyliczana jest zdolność kredytowa rolnika?

Specyfiką zawodu rolnika jest sezonowość dochodów i niekiedy ich zależność od czynników zewnętrznych. Co więcej, faktyczne dochody osób z tej grupy zawodowej nie zawsze da się jasno potwierdzić. Z tego powodu ustalenie zarobków rolnika wymaga przedstawienia innych dokumentów, niż w przypadku osób zatrudnionych na etacie. Ponadto wymagania banku różnią się w zależności od profilu produkcji rolnej (np. dochód z działów specjalnych produkcji rolnej) czy sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

Jedna z form wyliczania dochodu z gospodarstwa rolnego opiera się na przedstawieniu zaświadczenia z Urzędu Gminy dotyczącego liczby hektarów przeliczeniowych. Dokument ten pozwala wyliczyć przeciętną dochodowość gospodarstwa bazującą na jego wielkości i jakości gleby. Taki sposób wyliczania dochodu proponuje m.in.: Alior Bank czy Bank Pekao (wartości wynikające z dokumentu są tam podstawą wyliczenia dochodu według formuł narzucanych przez dany bank). Zaświadczenie takie jest też wymagane (wśród innych dokumentów) np. w Banku BPS, Credit Agricole czy mBanku.

Inną formą pozwalającą na wyliczenie dochodu rolnika jest przedstawienie faktur dokumentujących jego sprzedaż w ciągu ostatnich 6 miesięcy (np. w Alior Banku) lub 12 miesięcy (np. w BZ WBK czy mBanku). Kwota faktur również przeliczana jest według różnych formuł – przykładowo w BZ WBK dochód rolnika stanowi 15 proc. całej wartości sprzedaży z ostatniego roku, w Alior Banku to natomiast 45 proc. średniej miesięcznej sprzedaży. Niestety, nie każdy rolnik jest w stanie zgromadzić tego typu dokumenty – niejednokrotnie sprzedaż odbywa się na zasadzie ustnej umowy.

W Alior Banku możliwe jest również ustalenie wiarygodności kredytowej rolnika na podstawie przyznanych mu płatności bezpośrednich, a Credit Agricole analizując możliwości kredytobiorcy bierze pod uwagę także wyciąg z jego rachunku bankowego. Nieco inne oczekiwania banki mają wobec klientów zajmujących się specjalnymi działami produkcji rolnej – muszą oni przedstawić dodatkowe dokumenty m.in.: w PKO Banku Polskim, mBanku czy Credit Agricole.

Jakie jeszcze dokumenty są potrzebne?

Często banki oczekują od potencjalnego kredytobiorcy również potwierdzenia terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym, Urzędem Gminy (podatek rolny) czy KRUS-em (składki na ubezpieczenie społeczne). Wymagane są wówczas dowody odpowiednich wpłat do tych instytucji, czy wręcz przedłożenie w banku zaświadczenia o braku zaległości wystawionego przez nie rolnikowi.

Dodatkowo w każdym przypadku rolników obowiązują takie same zasady, co do dokumentacji dotyczącej kredytowanej nieruchomości (wartości inwestycji itd.), czy też posiadania innych zobowiązań wobec banku (kart kredytowych, kredytów gotówkowych itp.). 

Między innymi o tym, które banki akceptują dochody z gospodarstwa, Comperia.pl pisała w poprzedniej części artykułu. Autor: Gabriela Drzymalska
Comperia.pl

 

Gabriela Drzymalska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam