Kredyt dwuwalutowy w BNP Paribas Fortis

2010-06-01 10:33:58

Jeden kredyt, dwie waluty-BNP Paribas Fortis wprowadził do swojej oferty innowacyjny produkt- Dwuwalutowy Kredyt Mieszkaniowy i Dwuwalutowy Kredyt Refinansowy. Oferta skierowana jest do klientów, którzy mają wątpliwości, w której walucie zaciągnąć zobowiązanie ze względu na występujące ryzyka kursowego czy stopy procentowej.

Dwuwalutowy Kredyt Mieszkaniowy i Dwuwalutowy Kredyt Refinansowy dają możliwość kredytowania jednej nieruchomości jednocześnie w dwóch różnych walutach: złotych i euro (udział każdej z walut w łącznym finansowaniu wynosi po 50 proc.).
 
Dwuwalutowy Kredyt Mieszkaniowy może być przeznaczony m.in. na zakup nieruchomości lub budowę domu, zaś Dwuwalutowy Kredyt Refinansowy może być wykorzystany m.in. na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku oraz finansowanie inwestycji związanych z kredytowaną nieruchomością. Każdy z tych produktów umożliwia również sfinansowanie kosztów okołokredytowych związanych z kredytowaną transakcją.
 
Mimo, że to kredyt dwuwalutowy, klient składa tylko jeden wniosek, a następnie podpisuje jedną umowę. Minimalny dochód kredytobiorców (gospodarstwo domowe) powinien wynosić 5 tys. zł (w sytuacji, gdy kredytowana nieruchomość jest zlokalizowana w granicach administracyjnych Warszawy) lub 4,5 tys. (w pozostałych lokalizacjach). Minimalna kwota kredytu wynosi 100 tys. zł (50 tys. w zł i równowartość kwoty 50 tys. zł w euro). Bank może sfinansować kredytem dwuwalutowym do 85 proc. wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu, w tym również opłaty związane z kredytem, np. prowizje, opłaty sądowe i notarialne. Spłata takiego kredytu może być rozłożona nawet na 30 lat. Kredytobiorcy mają również możliwość skorzystania z okresu karencji do 36 miesięcy oraz wakacji kredytowych.
 
Na oprocentowanie kredytu dwuwalutowego składa się rynkowa stawka referencyjna odpowiednio: WIBOR 3M dla złotych i EURIBOR 3M dla euro oraz stała marża banku. Wysokość marży ustalana jest na tym samym poziomie dla obu walut.
 
Bank, aby ograniczyć ryzyko ponoszone przez klienta, w trakcie pierwszych 5 lat okresu kredytowania zapewnia klientowi ochronę przed wzrostem stopy EURIBOR 3M powyżej jej maksymalnego poziomu zagwarantowanego w umowie, tzn. oprocentowanie jego kredytu wyrażonego w EUR nie przekroczy poziomu 3,75 proc. + stała marża nawet, jeśli w tym czasie EURIBOR 3M wyniesie więcej niż 3,75 proc. W tym okresie bank pokryje również ubezpieczenie na życie klienta, na sumę stanowiącą 10 proc. początkowej kwoty kredytu .
 
Wprowadzeniu Dwuwalutowego Kredytu Mieszkaniowego i Dwuwalutowego Kredytu Refinansowego będzie towarzyszyła dodatkowo promocja cenowa- bank nie pobierze prowizji za udzielenie kredytu oraz obniży jego marżę o 0,5 punktu procentowego w całym okresie kredytowania klientom, którzy zdecydują się jednocześnie na otwarcie konta osobistego (konto z pakietem: M, L lub XL) oraz zadeklarują korzystanie z niego na zasadach określonych w promocji (m.in.: wpływ wynagrodzenia w wysokości od 2500 zł). Minimalna marża dla kredytu dwuwalutowego z uwzględnieniem promocji wyniesie 1,99 proc.
 
Comperia.pl
Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam