Jaki muszę mieć staż pracy, by otrzymać kredyt hipoteczny?

2010-06-28 11:21:10

Zmieniłeś miejsce zatrudnienia i chcesz starać się o kredyt hipoteczny? A może właśnie rozpocząłeś karierę lub założyłeś własną działalność gospodarczą i myślisz o własnym „m”? W takim przypadku na drodze do znalezienia kredytu problemem może okazać się zbyt krótki staż pracy. Przeczytaj, jak wyjść z trudnej sytuacji.

Zdolność kredytowa to nie tylko dochody, ale…
… też staż pracy oraz forma zatrudnienia.Trudno o  bank, który udzieli kredyt osobie rozpoczynającą pierwszą w życiu pracę lub otworzyła właśnie biznes. Kredytodawca musi mieć pewność, że staż pracy potencjalnego klienta jest na tyle duży, że ryzyko jego zwolnienia jest niskie. Oczywiście nie chodzi o wykazanie się dwu-, czy trzyletnim okresem próby wiarygodności zatrudnienia, aż okaże się, że potencjalny kredytobiorca ma stałą pracę. Normą jednak jest, że trzy miesiące stażu w nowej firmie to minimum, by móc ubiegać się o kredyt hipoteczny.
Moment zmiany miejsca pracy to też nie najlepszy termin na składanie wniosku o kredyt mieszkaniowy. Z reguły wymagania bankowe w tym zakresie są takie, że powinieneś przepracować przynajmniej 1 miesiąc u nowego pracodawcy, aby analityk kredytowy zaliczył Twój dochód do zdolności kredytowe.
 
Najbardziej pożądana? Umowa na czas nieokreślony
Dla wielu może się to wydać dziwne, ale dla banku ma znaczenie nie tylko staż, ale również forma zatrudnienia. Systemy oceniające zdolność kredytową klienta najbardziej „preferują” osoby zatrudnione na podstawie umowy na czas nieokreślony. W tym przypadku wymagany minimalny staż pracy jest najkrótszy. Najczęściej jest to okres trzech miesięcy.
W przypadku umowy o pracę na czas określony ważne jest nie tylko, od kiedy trwa dana umowa, ale też kiedy przypada jej zakończenie. Jeśli ten drugi okres jest zbyt krótki (np. 2 miesiące), to banki mogą nie zaakceptować dochodu uzyskiwanego na podstawie umowy w takiej formie.

Oto przykład, jakie są wymogi dotyczące stażu pracy stosowane są w niektórych bankach:

Bank
Jaki jest min. okres otrzymywania dochodów z umowy na czas nieokreślony…
...jeśli jest to pierwsza praca w życiu klienta
…jeśli jest to kolejna praca klienta
Alior Bank
1 m-c w aktualnym miejscu pracy; staż pracy-min. 6 m-cy
1 m-c w aktualnym miejscu pracy; staż pracy-min. 6 m-cy
Deutsche Bank
W zależności od oferty, zatrudnienie min. 3-6 m-cy, z wyłączeniem okresu próbnego (analizowane są dochody z ostatnich 12 m-cy)
W zależności od oferty, zatrudnienie min. 3-6 m-cy., z wyłączeniem okresu próbnego (analizowane są dochody z ostatnich 12 m-cy)
BNP Fortis Bank
Umowa z obecnym pracodawcą min. od 3 m-cy
Umowa z obecnym pracodawcą krótsza niż 3 m-ce przy ciągłości zatrudnienia i łącznego stażu pracy nie krótszego niż 3 m-ce (ciągłość zatrudnienia rozumiana jako przerwa w zatrudnieniu nie dłuższą niż 1 miesiąc)
Umowa z obecnym pracodawcą min. od 3 m-cy
Umowa z obecnym pracodawcą krótsza niż 3 m-ce przy ciągłości zatrudnienia i łącznego stażu pracy nie krótszego niż 3 m-ce (ciągłość zatrudnienia rozumiana jako przerwa w zatrudnieniu nie dłuższą niż 1 miesiąc).
Pełne zestawienie znajdziesz tutaj>>

Bank
Jaki jest min. okres otrzymywania dochodów z umowy na czas określony…
...jeśli jest to pierwsza praca w życiu klienta
…jeśli jest to kolejna praca klienta
BZ WBK
min. 3 m-ce u obecnego pracodawcy, staż stały min. 12-m-cy
min. 3 m-ce u obecnego pracodawcy, staż stały min. 12-m-cy
DnB Nord
min. 3 m-ce (bank nie uwzględnia okresu próbnego) i umowa nie może skończyć się przed upływem kolejnych 6 m-cy na moment analizy kredytowej
min. 3 m-ce (bank nie uwzględnia okresu próbnego) i umowa nie może skończyć się przed upływem kolejnych 6 m-cy na moment analizy kredytowej
ING
staż pracy min. 6 m-cy
staż pracy min. 6 m-cy
Pełne zestawienie znajdziesz tutaj>>

Umowa o dzieło i zlecenia
Umowa o dzieło lub zlecenia jest bardzo korzystną z punktu widzenia wysokości płaconych podatków formą uzyskiwania dochodu. Ze względu na możliwe do zastosowania wysokie koszty uzyskania przychodu (50 lub 25%) należna fiskusowi płatność jest istotnie niższa niż przy umowie o pracę. Z drugiej jednak strony pracujący na podstawie umowy o dzieło, ma mniejszą pewność zatrudnienia, dlatego w tym przypadku wymagania ze strony banków udzielających kredytów hipotecznych są bardziej restrykcyjne w stosunku do klientów niż w przypadku umowy o pracę. Przede wszystkim dochód z umowy o dzieło lub zlecenia musi być uzyskiwany w sposób systematyczny. Banki z reguły żądają, by historia umów o dzieło była co najmniej 6 miesięczna, tak aby na ich podstawie można było wyliczyć zdolność kredytową. Najlepiej też, jeśli umowy te są prowadzone z jednym pracodawcą. W sytuacji gdy podpisujesz co miesiąc nowe umowy o dzieło (nawet od dłuższego czasu), ale każdą z nich z innym pracodawcą, to bank nie udzieli Ci kredytu hipotecznego.
Do wniosku o kredyt hipoteczny będziesz musiał dołączyć kopie umów o dzieło, rachunki oraz PIT 8B za ostatni rozliczony rok.
 
Bank
Jaki jest min. okres otrzymywania dochodów z tytułu umowy o dzieło lub zlecenia
Alior Bank
min. 6 m-cy i dochód ciągły przez 4 m-ce, 6 m-cy
DnB Nord
min. 12 m-cy czas uzyskiwania dochodu z tego źródła
Millennium
min. 6 m-cy

Pełne zestawienie znajdziesz tutaj>>

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne, może być rozliczana z urzędem skarbowym w różnych formach: na zasadach ogólnych, karcie podatkowej lub ryczałtem. Największe szanse uzyskania kredytu hipotecznego mają w praktyce te osoby, które odprowadzają podatek do fiskusa wg tej pierwszej formuły. Jednak nie tylko forma rozliczenia z US ma znaczenie. Analityk kredytowy przede wszystkim zwróci uwagę na okres prowadzenia działalności gospodarczej. Kredytobiorca, który od kilku miesięcy prowadzi własną firmę nie ma szans na uzyskanie kredytu. Banki najczęściej wymagają, by osoby prowadzące działalność gospodarczą w dniu składania wniosku mogły pochwalić się minimalnie 12- lub 24-miesięcznym stażem.
 
Bank
Jaki jest min. okres otrzymywania dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
Deutsche Bank
W zależności od oferty, prowadzenie działalności min. 2,5 roku do 3 lat w tej samej branży (do oceny zdolności przyjmowane są roczne deklaracje PIT za ostatnie 2 lata lub zaświadczenie z US o wysokości dochodów uzyskanych w ubiegłym roku)
Multibank
min. okres  prowadzenia działalności to 24 m-cy (kontynuacja pracy u tego samego pracodawcy, przejście na samozatrudnienie: 3 m-ce) 
Polbank
24 m-ce
Pełne zestawienie znajdziesz tutaj>>
 
Kontrakt marynarski
Marynarze również mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny. Z uwagi na specyfikę ich pracy oraz źródło dochodów banki wyróżniają tę grupę zawodową w swoich regulaminach i stosują oddzielne wytyczne, co do tego w jakim przypadku dochód z tytułu kontraktu marynarskiego może być zaakceptowany przy liczeniu zdolności kredytowej.
Liczy się przede wszystkim staż pracy. Tutaj banki są bardziej konserwatywne niż w przypadku umów o pracę. Minimalny okres zatrudnienia wymagany przez procedury bankowe to zwykle rok lub 2 lata. Wyjątkiem jest Getin Noble Bank, w którym staż pracy marynarza uprawniający do ubiegania się o kredyt hipoteczny to tylko 3 miesiące!
 
Bank
Jaki jest min. okres otrzymywania dochodów z tytułu kontraktu marynarskiego
DnB Nord
12 m-cy
Getin Noble Bank
min. 3 m-ce
mBank
24 m-ce
Pełne zestawienie znajdziesz tutaj>>
 
Karol Wilczko
Comperia.pl

 

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam