Jak przenieść konto bankowe do innego banku?

2013-03-04 15:46:46

Większość je posiada, znaczna część z nich korzysta, a inni nawet nie chcą o nich słyszeć. Mowa oczywiście o kontach osobistych oferowanych przez banki. Z powodzeniem są one wykorzystywane do dokonywania codziennych transakcji oraz gromadzenia oszczędności. Co jednak zrobić, gdy warunki prowadzenia posiadanego przez nas konta przestaną nam odpowiadać? Czy możliwe jest szybkie i niekłopotliwe przeniesienie rachunku do innej instytucji? Porównywarka finansowa Comperia.pl postanowiła poszukać odpowiedzi na te pytania.

Możliwość bezproblemowego przenoszenia rachunków osobistych pomiędzy bankami pojawiła się w Polsce stosunkowo niedawno. Na mocy rekomendacji wydanej przez Związek Banków Polskich i obowiązującej od początku 2010 roku, większość formalności związanych z tą czynnością zostało przeniesionych z barków klientów na banki. Tym samym standard obsługi w bankach działających w Polsce został wyrównany do poziomu europejskiego.

Jak przenieść konto?

W celu „przeprowadzenia” swojego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego do innej instytucji klient powinien osobiście udać się do „nowego” banku i złożyć w nim wniosek o przeniesienie swojego konta. Wzór takiego pisma można znaleźć praktycznie w każdej placówce bankowej. Trzeba jednak zaznaczyć, że do wspomnianego wniosku konieczne jest dołączenie odpowiedniego pełnomocnictwa, dzięki któremu „nowy” bank będzie mógł bez komplikacji wykonać cały proces przeniesienia.

Przenosząc konto bankowe do innej instytucji, transferowi podlegają również połączone z nim różne usługi płatnicze. Do tych najczęściej spotykanych należą na przykład polecenie zapłaty, czy chociażby zlecenia stałe. Często przeksięgowaniu podlega także aktualne saldo naszego dotychczasowego konta.

Trudności

Pierwszą i najważniejszą trudnością spotykaną podczas przenoszenia ROR do innego banku jest podpis klienta złożony na wniosku i pełnomocnictwie w „nowej” instytucji. W celu prawidłowego wykonania całej procedury musi on być zgodny ze wzorem złożonym w „starym” banku. Jeśli będzie on inny, operacja nie zostanie zrealizowana.

Kolejna sprawa związana z przenoszeniem odnosi się do „szczególnego” typu rachunków, których migracja może być kłopotliwa. Problemy pojawią się na przykład w przypadku rachunku z saldem ujemnym, rachunku z którego dokonywane są spłaty kredytu, czy chociażby w przypadku zwykłego konta wspólnego. W tym ostatnim przykładzie konieczne jest złożenie podpisów przez obydwu współwłaścicieli.

Kilka uwag

Podczas przenoszenia konta zmianie ulega dotychczasowy numer rachunku. Nowy numer musi być zgodny ze standardem obowiązującym w nowym banku.

Przeniesienie konta nie oznacza automatycznego zamknięcia starego rachunku, chyba, że klient złożył taką dyspozycję na wniosku o przeniesienie złożonym w „nowym” banku.

Naturalnie, przeniesienie dotychczasowych usług płatniczych powiązanych z wcześniejszym rachunkiem klienta jest możliwe tylko wtedy, gdy takie usługi są oferowane przez „nowy” bank.

Udogodnienie w postaci przenoszenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych pomiędzy bankami spowodowało, że polski system bankowy swoją konstrukcją zbliżył się mocno do systemu europejskiego. Dzięki tej możliwości klienci bankowi mogą swobodnie „przeprowadzać” swoje konta do instytucji, które zaoferują im lepsze warunki ich prowadzenia. Ponadto warto wspomnieć, że nareszcie klient banku działającego w Polsce jest obsługiwany wedle najwyższych europejskich standardów.
Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam