Jak banki badają zdolność kredytową

2009-07-27 00:00:00

Żeby uzyskać kredyt, kredytobiorca musi posiadać zdolność kredytową. Do jej wyliczenia banki stosują różne metody.

Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w określonej wysokości i wyznaczonym w harmonogramie terminie. Generalnie banki stosują dwa modele badania zdolności kredytowej: według kryterium dochodowego i tzw. scoring.

Metoda dochodowa

Wszystkie banki wymagają od klientów przedstawienia zaświadczenia o osiąganych dochodach. Wyjątkiem są tzw. kredyty z procedurą uproszczoną, gdzie wystarczy złożyć oświadczenie o dochodach.

Badając zdolność kredytową metodą dochodową banki biorą pod uwagę dochód i liczbę osób w gospodarstwie domowym, a więc kwotę jaka przypada na jednego członka rodziny. Minimalny poziom dochodów pozwalający na uzyskanie kredytu będzie różny w poszczególnych bankach.

Dodatkowo istotne będą zobowiązania obciążające domowy budżet, np. stałe opłaty za media, wysokość spłacanych innych kredytów. W budżecie powinna zostać odpowiednia kwota, która pozwoli na spłatę rat kredytowych. Po przeanalizowaniu kondycji finansowej banki mogą zaproponować wnioskodawcy maksymalną kwotę kredytu.

Przy ocenie zdolności kredytowej ważne będzie również źródło uzyskiwania dochodów. Według tego kryterium w najlepszej sytuacji znajdują się emeryci i renciści i osoby osiągające dochody z tytułu umowy o pracę, najlepiej na czas nieokreślony. Nieco inaczej banki patrzeć będą na wnioskodawców pracujących na umowę zlecenie czy o dzieło.


Scoring

Drugi model – scoring – na większą skalę wykorzystywany jest właśnie przy udzielaniu kredytów gotówkowych. Oprócz badania źródła i wysokości dochodów, na ocenę zdolności kredytowej w systemie scoringowym mogą mieć wpływ dodatkowo np. wykształcenie wnioskodawcy, wykonywany zawód, miejsce zamieszkania czy historia kredytowa. Paradoksalnie może się okazać, że osoba majętna, ale która nigdy nie zaciągała kredytu, może zostać przez taki system oceniona jako niekwalifikująca się do udzielenia pożyczki.

Coraz więcej banków oferuje klientom możliwość wstępnego zbadania zdolności kredytowej za pomocą specjalnych kalkulatorów znajdujących się na stronach internetowych.

Comperia.pl

 

 

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam