Jak bank zabezpiecza spłatę kredytu hipotecznego?

2012-09-04 12:36:57

Kredyty hipoteczne z powodzeniem są wykorzystywane jako wsparcie przy zakupie nieruchomości. Z reguły są to pożyczki na duże sumy, dlatego banki wymagają wielu zabezpieczeń, by mieć gwarancję, że kredytobiorca spłaci dług. O jakich zabezpieczeniach mowa? Przed czym i kogo one chronią? Porównywarka finansowa Comperia.pl postanowiła to sprawdzić.

Proces ubiegania się o kredyt hipoteczny to dość żmudne zajęcie. Na wstępie klient musi wybrać najlepszą dla siebie ofertę, następnie udokumentować swoje dochody oraz załatwić szereg różnego typu formalności. Jednak to nie koniec - kolejne wyzwania czekają po nabyciu praw własności zakupionego mieszkania czy domu.

Podpisując umowę kredytową klient zobowiązał się do ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń uruchomionego kredytu. Dwa podstawowe to cesja z polisy ubezpieczeniowej oraz wpis hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości.

Cesja polisy

Cesja z polisy ubezpieczeniowej stanowi jeden z podstawowych rodzajów zabezpieczeń kredytu hipotecznego. W przypadku ewentualnego wystąpienia szkody w kredytowanej nieruchomości, kwota odszkodowania zostanie przelana na konto banku, a nie na rachunek właściciela.

Po podpisaniu aktu notarialnego przenoszącego prawo własności danego lokalu na klienta, musi on w przeciągu kilku dni (dokładnie jest to określone w umowie kredytowej) ubezpieczyć swoje mieszkanie od ognia i nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Najpierw jednak należy zgłosić się do banku, w którym dane zobowiązanie zostało zaciągnięte, żeby podpisać umowę przelewu wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej.

Kolejny krok to wyprawa do towarzystwa ubezpieczeniowego, gdzie należy wykupić odpowiednią polisę i ponowny powrót do banku, gdzie musimy potwierdzić, że nasza nieruchomość została ubezpieczona. W niektórych bankach kolejność wykonanych czynności może być inna np. najpierw ubezpieczenie mieszkania, a dopiero potem podpisanie umowy cesji wierzytelności.

Hipoteka

Wpis hipoteki do księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości to najważniejsze zabezpieczenie stosowane przez banki udzielające kredytów hipotecznych. Daje ono bankowi prawo do zaspokojenia swoich roszczeń (związanych z udzieleniem kredytu) w przypadku, gdyby kredytobiorca nie wywiązywał się z obowiązków zawartych w umowie kredytowej. Chodzi głównie o opóźnienia lub całkowity brak spłat rat zaciągniętego zobowiązania.

Uwaga! Hipoteka jest ustanowiona na nieruchomości, a nie na osobie, która zaciągnęła dany kredyt. Oznacza to, iż zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego (banku) i może on dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym tejże nieruchomości.

Załatwienie formalności związanych z hipoteką jest dość czasochłonne. Klient z podpisanym aktem notarialnym udaje się do banku, w którym zaciągnął kredyt hipoteczny. Bank na podstawie otrzymanego aktu przygotowuje komplet dokumentów, które potem klient zanosi do właściwego dla miejsca usytuowania nieruchomości sądu.

Po upływie kilku tygodni sąd przysyła klientowi zawiadomienie o dokonaniu wpisu hipoteki do księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości. Po tej informacji klient zgłasza się do sądu, żeby odebrać wypis z księgi wieczystej i zanosi go do banku. Bank po otrzymaniu takiego wypisu uznaje, że kredyt jest już w pełni zabezpieczony i obniża jego marżę (przestaje obowiązywać tzw. ubezpieczenie pomostowe).

Kredyty hipoteczne uważane są za jedne z najbezpieczniejszych zobowiązań. Wynika to z kilku rzeczy – po pierwsze banki przed udzieleniem takiej pożyczki bardzo dokładnie sprawdzają przyszłego klienta. Dodatkowo, zaraz po uruchomieniu kredytu wymagają ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń.
Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam