Inflacja

Inflacja

Inflacja to proces trwałego wzrostu cen w gospodarce. Poziom inflacji wyraża się procentowo, wyliczając o ile wzrosła ceny danego koszyka dóbr w badanym okresie. Przykładowo, jeśli w styczniu danego roku inflacja wyniosła 2 proc. rok do roku, to oznacza to, że przez rok cena danych produktów wzrosła o 2 proc.

Miary i rodzaje inflacji

Najpopularniejszą w Polsce i na świecie miarą inflacji jest stopa CPI (Consumer Price Index) - czyli indeks cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Przy jej wyliczaniu bierze się pod uwagę zmianę cen produktów i usług w tzw. statystycznym koszyku dóbr dla gospodarstwa domowego (który ma być reprezentatywny dla sytuacji w całej gospodarce). Jest średnią zmiany cen określonych dóbr ważoną udziałem w łącznych wydatkach konsumentów. Podobną stopą inflacji, ale dla cen produkcji przemysłowej, jest wskaźnik PPI.

Zasadniczo wyróżnia się cztery rodzaje inflacji ze względu na nasilenie zjawiska (wysokość stopy inflacji): inflację pełzającą (do ok. 5 proc. rok do roku), kroczącą (ok. 5 - 15 proc. rok do roku), galopującą (kilkadziesiąt procent rok do roku) i hiperinflację (zwykle ponad 100 proc. rok do roku).

Cel inflacyjny

Bank centralny każdego państwa (czy regionu, np. strefy euro) określa cel inflacyjny, w którym, dzięki stosowaniu narzędziami polityki pieniężnej, stara się utrzymać poziom inflacji. W Polsce cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego wynosi 2,5 proc. z możliwością odchylenia do 1 p. proc. w górę lub w dół.

Podstawowym działaniem mającym na celu regulowanie inflacji jest zmiana stóp procentowych. Ogólnie, przy niskiej inflacji (oznaka słabej koniunktury) obniża się stopy procentowe, natomiast wzrost stóp procentowych ma spowodować spadek zbyt wysokiej inflacji.

Czy inflacja jest dobra?

Oczywiście ciągły wzrost cen dóbr i usług trudno nazwać zjawiskiem pożądanym przez konsumentów. Inflacja nazywana jest ukrytym podatkiem, który uderza w najbiedniejszych. Niemniej jednak inflacja na niewielkim poziomie nie wyrządza wielkich szkód. Zjawisko odwrotne do inflacji, czyli deflacja, to potężny cios dla kraju i bardzo poważny problem z walką ze stagnacją.


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
Ranking lokat - listopad 2019
Podczas gdy inflacja CPI w październiku osiągnęła poziom 2,5% w ujęciu rocznym (wstępne dane GUS-u) najlepsza lokata 3M, dostępna dla wszystkich, jest oprocentowana na zaledwie 2%. Dwa razy więcej zyskać można tylko po spełnieniu dodatkowych warunków.
Najlepsze lokaty na 3 miesiące. Ranking - czerwiec 2018
Choć inflacja przyspieszyła (1,7% r/r - dane GUS-u za maj 2018 r.), to najlepsze lokaty kwartalne wciąż mogą ochronić twoje pieniądze przed rosnącymi cenami. Na lokacie 3M na 5 000 zł możesz zarobić nawet do 4% w skali roku. I to w aż dwóch bankach. Na lokacie kwartalnej na 50 000 zł najwyższą stawkę również proponują dwa banki, ale niestety w tym przypadku zysk wyniesie już tylko co najwyżej 2,8%.
Jeśli lokata, to nie taniej niż na 1,73%
W lutym inflacja – główny wróg oszczędzających – nieco spowolniła. Zamiast prognozowanego wzrostu, doświadczyliśmy spadku: z 1,9% do 1,4% (dane GUS-u). Oznacza to, że żeby wyjść na prostą, musimy lokować oszczędności na stopie co najmniej 1,73%. Słabiej oprocentowane depozyty nie obronią pieniędzy przed spadkiem ich siły nabywczej. Tymczasem średnie oprocentowanie lokat to teraz zaledwie 1,2% w skali roku.
Średnie oprocentowanie lokat: styczeń 2018
Wzięliśmy na celownik wszystkie lokaty na 5 tys. zł, 10 tys. zł i 50 tys. zł dostępne w ponad 20 bankach komercyjnych, działających w Polsce. Wnioski są zatrważające - przeciętna lokata oprocentowana jest zaledwie na 1,2%. To prawie dwa razy mniej niż inflacja!
Ranking lokat - sierpień 2019
Chcesz ochronić swoje oszczędności przed inflacją? Musisz je ulokować na co najmniej 3,58%! Tak wysokie oprocentowanie w przypadku lokat 3M na 10 000 zł zapewniają aktualnie tylko trzy banki.