Inflacja nie odpuszcza! Stopy bez zmian

2011-10-05 14:13:59

Na zakończonym dzisiaj posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Dla wszystkich posiadaczy kredytów wyrażonych w polskiej walucie to pozytywna informacja. Tym samym październik 2011 r. zapowiada się dość stabilnie, jeśli chodzi o sytuację przynajmniej części polskich kredytobiorców.

Od czerwca tego roku główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego kształtuje się na poziomie 4,5 proc. Polski bank centralny już cztery razy w tym roku podnosił stopy procentowe. Operacje te miały miejsce w styczniu, kwietniu, maju i czerwcu tego roku. Podstawowej przyczyny tych działań należy upatrywać w rosnącym poziomie inflacji.
Jak powszechnie wiadomo jednym z głównych celów Narodowego Banku Polskiego jest dbanie o stabilność cen oraz efektywna walka z inflacją. Banki centralne podnoszą stopy procentowe po to, aby zwiększyć koszty pieniądza i zwiększyć oprocentowanie depozytów. Wyższe oprocentowanie lokat przekłada się na większą skłonność do oszczędzania środków niż do przeznaczania ich na konsumpcję. A mniejsza konsumpcja to mniejsza presja inflacyjna i zakładany spadek cen.
 
Spójrzmy, jak kształtował się poziom inflacji CPI w Polsce od stycznia 2010 roku.
 
Rada Polityki Pieniężnej październik 2011 inflacja
 
 
Widać, że ostatnie odczyty tego wskaźnika są znacznie powyżej celu inflacyjnego założonego przez NBP. Wedle przyjętych założeń roczny odczyt inflacji CPI powinien znajdować się jak najbliżej poziomu 2,5 proc. z możliwością odchylenia od tej wartości +-1 proc. Niestety praktycznie od stycznia tego roku inflacja w Polsce jest na dużo wyższym poziomie, co oczywiście było jedną z przesłanek do tegorocznych podwyżek stóp procentowych w naszym kraju.
Wysokie stopy procentowe to jednak bolączka dla wszystkich posiadaczy kredytów hipotecznych wyrażonych w rodzimym pieniądzu. Jak wiadomo na oprocentowanie takich zobowiązań składa się marża banku oraz poziom rynkowej stopy procentowej WIBOR, która jest bardzo czuła na zmiany stóp procentowych dokonywane przez polski bank centralny.
 
Zobaczmy, jak wraz ze zmianą stóp procentowych zmieniała się rata kredytu hipotecznego zaciągniętego w styczniu 2009 roku w kwocie 300 tys. złotych z 30-letnim okresem spłaty.

Wpływ stóp procentowych a zmiana raty kredytu
 
Wysokość stopy NBP
Wysokość stawki WIBOR 3M
Wysokość raty kredytu
Październik 2010
3,50 %
3,83 %
1 826,08 PLN
Styczeń 2011
3,75 %
3,95 %
1 848,47 PLN
Kwiecień 2011
4,00 %
4,22 %
1 899,07 PLN
Maj 2011
4,25 %
4,32 %
1 917,87 PLN
Czerwiec 2011
4,50 %
4,53 %
1 957,55 PLN
Październik 2011
4,50 %
4,76 %
2 001,27 PLN
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Praktycznie po każdej podwyżce stóp procentowych dokonanej przez Radę Polityki Pieniężnej rosła rynkowa stawka WIBOR 3M. Na efekty takiego działania nie trzeba było długo czekać, ponieważ wyższa stawka WIBOR 3M przełożyła się na wzrost oprocentowania kredytów udzielnych w PLN, a to z kolei przyniosło wzrost miesięcznego obciążenia z tytułu płaconych rat. Różnica pomiędzy wysokością raty w październiku zeszłego roku a obecnie wynosi prawie 180 złotych.
 
Widać zatem, jak decyzje Narodowego Banku Polskiego wpływają na budżet domowy zwykłego kredytobiorcy. Warto jednak pamiętać, że pewnego dnia stopy procentowe będą jednak obniżane, a wtedy wszyscy zadłużeni powinni odczuć to we własnych portfelach.
Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam