Indeks zadłużenia - wrzesień 2010. Frank w górę, euro w dół

2010-09-29 15:43:14

Ostatnie cztery tygodnie ponownie przyniosły huśtawkę nastrojów dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych w obcych walutach. Tym razem wzrosło saldo pożyczek we frankach szwajcarskich, natomiast wartość zobowiązań zaciągniętych we wspólnej walucie europejskiej spadła. Najbardziej mogą cieszyć się ci, którzy zaciągnęli kredyt w EUR w 2006 i 2009 roku-saldo ich zadłużenia spadło poniżej kwoty, która została pierwotnie pożyczona w banku! Takiego komfortu nadal nie mają posiadacze kredytów frankowych.

Minione tygodnie przyniosły wzrost wartości franka szwajcarskiego. Co prawda w ostatnich dniach kurs tej waluty spadł (co było m.in. związane z pozostawieniem stóp procentowych przez Bank Centralny Szwajcarii na niezmienionym poziomie oraz domniemaną interwencją tej instytucji na rynku walutowym), ale przez ostatnie tygodnie złoty stracił na wartości do tej waluty prawie 3 proc. Średni kurs po jakim były spłacane kredyty w CHF w ciągu ostatnich 4 tygodni wyniósł 3,17 zł (w sierpniu ten kurs wyniósł 3,08 zł). W tym czasie saldo do spłaty kredytu zaciągniętego w 2006 roku wzrosło o 9 tys. zł-do 349 tys. zł. W tym samym czasie kwota pozostała do uregulowania dla analogicznej pożyczki w euro spadła o 5 tys.-poniżej pierwotnie pożyczonej kwoty, czyli do poziomu 295 tys. zł. Z metodologią naszego Indeksu możesz zapoznać się tutaj>>

 
Warto wspomnieć również, że obniżył się średni koszt kredytów w PLN oraz w USD. Zmiana oprocentowania w rodzimej walucie była symboliczna – średnia stawka WIBOR 3m spadła o 0,01  p.p. do 3,81%. Natomiast w przypadku „zielonego” stawka rynkowa LIBOR 3M spadła aż do poziomu 0,29%, czyli takiego, który nie był notowany od kilku miesięcy. Pocieszające jest to, że tak niskie stopy procentowe w Polsce mogą utrzymać się dłuższy czas, ponieważ kolejne publikacje dotyczące poziomu inflacji w naszym kraju pokazują, że Rada Polityki Pieniężnej w najbliższych miesiącach nie zmieni stóp procentowych. Przypomnijmy, że podstawowa stopa referencyjna NBP wynosi 3,5% i jest to najniższy poziom w historii naszego rynku finansowego.
 
Średnie kursy po jakich spłacane kredyty walutowe wygladały w wrześniu 2010r. następująco:
  • Kurs spłaty kredytu w CHF: 3,17 zł (poprzednia wartość w sierpniu 2010r.: 3,08 zł)
  • Kurs spłaty kredytu w EUR: 4,08 zł (poprzednia wartość w sierpniu 2010r.: 4,14 zł)
  • Kurs spłaty kredytu w USD: 3,20 zł (poprzednia wartość w sierpniu 2010r.: 3,21 )
Średnie poziomy stóp procentowych dla odpowiednich walut wynosiły w wrześniu 2010r.:
  • LIBOR 3M dla CHF= 0,17% (poprzednia wartość w sierpniu 2010r.: 0,15%)
  • WIBOR 3M dla PLN= 3,81% (poprzednia wartość w sierpniu 2010r.: 3,82%)
  • EURIBOR 3M dla EUR= 0,83% (poprzednia wartość w sierpniu 2010r.:0,82%)
  • LIBOR 3M dla USD= 0,29% (poprzednia wartość w sierpniu 2010r.: 0,46%)

Aktualne wartość kredytu do spłaty (wrzesień 2010 roku):Indeks zadłużenia,

Źródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl

Historia zmiany wartości zadłużenia w zależności od zmiany stóp procentowych i kursów walutowych dla kredytu w CHF i PLN:
 
Kredyt zaciągnięty w styczniu 2006r.:

Indeks zadłużeniaŹródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl

Kredyt zaciągnięty w styczniu 2007r.:

Indeks zadłużeniaŹródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl

 
Kredyt zaciągnięty w styczniu 2008r.:

Indeks zadłużeniaŹródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl

 
Kredyt zaciągnięty w styczniu 2009r.:

Indeks zadłużeniaŹródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl

 
Comperia.pl
Ekspert Comperia.pl