Słownik finansowy: G
Dostępne hasła

GTC - Good Till Cancelled - slownik finansowy

GTC (Good Till Cancelled)

GTC (Good Till Cancelled) to zamówienie zlecone dealerowi w celu sprzedaży czy zakupu po ustalonej cenie, ważne aż do momentu zrealizowania lub odwołania zamówienia.

Na czym polega zlecenie GTC?

Good Till Cancelled to zlecenie sprzedaży czy kupna danych papierów wartościowych utrzymywane w mocy aż do momentu, kiedy ustalona wcześniej cena zostanie osiągnięta (albo zlecenie zostanie cofnięte). Przykładowo, jeśli cena akcji danej spółki, posiadanych w portfelu inwestora, wynosi 20 zł, a inwestor chce sprzedać swój pakiet akcji po cenie 25 zł, może złożyć zlecenie GTC. Wówczas transakcja dojdzie do skutku dopiero w momencie, gdy kurs akcji wzrośnie do pożądanej wysokości. Oczywiście odwrotna sytuacja również jest możliwa, tzn. inwestor może złożyć zlecenie Good Till Cancelled jeśli chce nabyć dane akcje, ale ich cena jest aktualnie za wysoka, i ma nadzieję na spadek kursu do oczekiwanej wysokości.

Zlecenia Good Till Cancelled, pomimo nazwy, także jeśli niezrealizowane ulegają zakończeniu. Dzieje się tak zwykle po 90 dniach, choć oczywiście wszystko zależy od konkretnego biura maklerskiego.

Zlecenia GTC są praktykowane także na nieregulowanym międzynarodowym rynku walutowym FOREX.

Inne typy zleceń

Poza GTC (Good Till Cancelled), praktykowane na rynkach są także zlecenia Good Till Date lub Good Till Time. Są to zamówienia aktywne do określonej daty. Standardowo zlecenia dla dealerów są aktywne do końca dnia obrotowego w którym zostały wydane. Oznacza to, że jeżeli do końca dnia nie zostaną osiągnięte warunki cenowe zlecenia i transakcja nie dojdzie do skutku, to zostaje ono anulowane.