Słownik finansowy: G
Dostępne hasła

Grace period - słownik finansowy

Grace period

Grace period, czyli okres bezodsetkowy, to pojęcie z dziedziny kart kredytowych. Oznacza czas, w którym bank nie pobiera odsetek od wykonanej transakcji.

Ile trwa grace period?

Długość okresu bezodsetkowego zależy od każdego banku oraz rodzaju karty kredytowej, niemniej wynosi maksymalnie od 51 do 61 dni. Nie oznacza to jednak, że posiadacz karty ma zawsze aż tyle czasu na spłacenie danej transakcji.

Grace period rozpoczyna się wraz z danym miesięcznym okresem rozliczeniowym, i obowiązuje każdą transakcję dokonaną w tym czasie. Co za tym idzie, każdą płatność kartą w danym okresie rozliczeniowym, niezależnie od tego czy została wykonana na jego początku czy pod koniec, należy spłacić do 51.-61. dnia od rozpoczęcia okresu rozliczeniowego (czyli do ok. 20-30 dnia kolejnego okresu rozliczeniowego, aby nie zostały pobrane odsetki od danej transakcji.

Jeśli dług na karcie kredytowej z tytułu określonej transakcji nie zostanie całkowicie spłacony w trakcie trwania okresu bezodsetkowego, to bank pobiera od niego odsetki, i to także wstecz, czyli od momentu wykonania danej transakcji, a nie zakończenia obowiązującego dla niej grace period. Oprocentowanie kart kredytowych sięga zazwyczaj maksymalnego dozwolonego kodeksem cywilnym poziomu 16 proc. w skali roku.

Transakcje objęte grace period

Okresem bezodsetkowym objęte są przede wszystkim transakcje bezgotówkowe, czyli m.in. płatności kartą kredytową w sklepie czy w Internecie. Z kolei transakcje gotówkowe, do których należą m.in.wypłaty gotówki z bankomatów, nie są objęte okresem bezodsetkowym. Innymi słowy, bank pobiera odsetki od takich operacji już od momentu ich realizacji. Różnie traktowane są przez banki przelewy z rachunku karty kredytowej - część uznaje je za transakcje bezgotówkowe, i klientom przysługuje grace period, a część traktuje je jako operacje gotówkowe, od razu zaczynając obciążać odsetkami użytkownika karty.

W rzeczywistości zwykle spłata danej operacji jest możliwa dopiero po wygenerowaniu przez bank zestawiania operacji wykonanych w danym okresie rozliczeniowym. W tymże dokumencie bank wskazuje datę, do której można spłacić operacje bezodsetkowo.