Gdzie po najlepsze konto oszczędnościowe?

2013-10-23 09:32:03

Warunki kont oszczędnościowych stale się zmieniają. Porównywarka finansowa Comperia.pl postanowiła sprawdzić, gdzie jeszcze można zarobić najwięcej.

Przyjęto, że potrzebna jest bezpieczna przystań dla 25 tys. zł na jeden kwartał. Oprocentowanie najlepszych lokat na taką kwotę i okres to maksymalnie 3,20 proc. Tymczasem można znaleźć kilka kont oszczędnościowych na nieco atrakcyjniejszy procent.

Na pierwszym miejscu rankingu kont oszczędnościowych znajduje się Bank Millennium i jego Konto Oszczędnościowe. Do 4 listopada klient może skorzystać z promocji, w ramach której nowe środki do wysokości 50 000 zł (tzn. takie, które wpłynęły na konta klienta od 6 września 2013 r.) są przez 3 miesiące oprocentowane na poziomie 3,50 proc. W ten sposób przez kwartał zarobi się „na rękę” prawie 180 zł.

Na drugim stopniu podium znalazł się bank Citi Handlowy i jego Konto SuperOszczędnościowe. Oprocentowanie tego rachunku wynosi 3,50 proc. w skali roku do 3 listopada br., zaś potem spada o niemal 0,5 p. proc., do poziomu 3,03 proc. Przyjmując, że przy wyższym oprocentowaniu środki będą pracowały przez 2 tygodnie, to 3-miesięczny zarobek na tym rachunku oszczędnościowym będzie oscylował w granicach 165 zł. Istotnym zastrzeżeniem jest w przypadku Konta SuperOszczędnościowego, iż odsetki są naliczane jedynie w tych miesiącach, kiedy nie dokonywano z niego wypłaty zdeponowanych środków.

Podium uzupełnia Rachunek Oszczędnościowy w FM Banku PBP. Jego oprocentowanie wynosi obecnie 3,10 proc. w skali roku, a zyski netto kształtować się będą na poziomie 157 zł. Na zarobek na poziomie przynajmniej 150 zł można jeszcze liczyć w Idea Banku oraz ING Banku Śląskim.

Najlepsze konta oszczędnościowe dla salda 25 tys. zł i 3 miesięcy oszczędzania
Bank
Nazwa oferty
Odsetki po podatku
Oprocentowanie
Szczegóły
Bank Millennium
Konto Oszczędnościowe
177,60 zł
3,50%
Oprocentowanie promocyjne 3,5% w skali roku obowiązuje przez 3 miesiące dla nowych środków do
50 000 zł, wpłaconych podczas Promocji, która trwa do 04.11.2013r. Wymagane konto osobiste.
Citi Handlowy
Konto SuperOszczędnościowe
165,39 zł
3,5% (do 3 listopada), 3,03% (od 4 listopada)
Konto osobiste nie jest wymagane, ale bez odpowiedniej aktywności na Koncie Osobistym (transakcje bezgotówkowe na łączną sumę min. 500 zł lub przelew wynagrodzenia w wysokości min. 2 000 zł na nie) opłata za prowadzenie Konta SuperOszczędnościowego to 30 zł. Uwaga! Oprocentowanie jest naliczane tylko w tych miesiącach, w których nie dokonano wypłaty.
FM Bank PBP
Rachunek oszczędnościowy
157,26 zł
3,10%
Konto jako samodzielny produkt można otworzyć tylko w Oddziale FM Banku PBP. Przez Internet konto oszczędnościowe można otworzyć tylko w momencie zakładania lokaty.
Idea Bank
Konto Oszczędnościowe
152,18 zł
3,00%
Konieczne jest wcześniejsze założenie konta osobistego.
Otwarte Konto Oszczędnościowe
i Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus
152,18 zł
3,00%
W przypadku OKO nie trzeba mieć konta osobistego, zaś w przypadku OKO Bonus konieczne jest posiadanie innego konta oszczędnościowego w ING Banku Śląskim.
źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Warto pamiętać, że szczególną cechą kont oszczędnościowych jest zmienność oprocentowania. Zatem, poza określonymi promocjami, nie ma gwarancji, iż przewidywane zyski skalkulowane przed zdeponowaniem środków osiągną oczekiwany poziom.

W zestawieniu TOP5 nie ujęto ofert Getin Noble Banku, BGŻOptima oraz Meritum Banku. Teoretycznie jeszcze teraz oprocentowanie oferowanych przez nie kont oszczędnościowych wynosi przynajmniej 3 proc. (3,31 proc. w Getin Noble Banku i dokładnie 3 proc. w pozostałych dwóch instytucjach), jednak już wiadomo, że w przyjętym okresie 3-miesięcznym nie utrzyma się ono na tak wysokim poziomie. W Getin Noble Banku promocja, na mocy której posiadacze konta osobistego korzystają z oprocentowania o 2 p. proc. wyższego od standardowego (WIBOR 1M x 0,5, obecnie 1,31 proc.), zakończy się 31 grudnia br. W Meritum Banku promocyjna stawka oprocentowania obowiązująca do końca listopada, później obniży się prawdopodobnie o ok. 2 p. proc. Z kolei 24 października standardowe oprocentowanie kont oszczędnościowych w BGŻOptima spadnie do poziomu 2,5 proc., choć instytucja nie wyklucza promocji.

Autor: Ekspert Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam