Fundusze parasolowe

2008-02-06 00:00:00

Hossa na giełdzie trwa piąty rok. Korekta może przerodzić się w bessę. Ucieczka z funduszy akcyjnych do bezpieczniejszych może sporo kosztować – chyba że zainwestuje się w „parasole”.

Pod ochroną

Fundusze inwestycyjne, które oferują subfundusze są popularnie nazywane funduszami parasolowymi (ang. umbrella funds). Fundusz parasolowy składa się z kilku lub kilkunastu, a na rynkach zachodnich nawet kilkudziesięciu subfunduszy o różnych strategiach inwestycyjnych: od akcyjnych, poprzez zrównoważone, stabilnego wzrostu, papierów dłużnych, po najbezpieczniejsze, czyli rynku pieniężnego.

Przewagą funduszy parasolowych nad standardowymi jest możliwość przenoszenia oszczędności z jednych subfunduszy do drugich (działających w ramach jednego funduszu parasolowego), w zależności od koniunktury na rynku kapitałowym, bez odprowadzania podatku od osiągniętych zysków. Zmiany takie można wprowadzać wielokrotnie, a 19-procentowy podatek Belki zostanie naliczony dopiero, gdy postanowi się zrealizować zyski. W ten sposób zaoszczędzone na podatku pieniądze pracują w kolejnych subfunduszach.

Szeroka oferta

W Polsce fundusze parasolowe oferuje już 20 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, które zarządzają ponad 170 subfunduszami o różnych strategiach inwestycyjnych.
Większość TFI zdecydowała się na zamianę swoich podstawowych funduszy otwartych na fundusze parasolowe. Commercial Union TFI skupiło pod parasolem 6 swoich standardowych funduszy. Podobnie uczynił Skarbiec TFI, oferujący 12 subfunduszy i SEB TFI. Union Investment TFI początkowo ruszyło z 10 subfunduszami, ale uatrakcyjniło swoją ofertę m.in. o fundusze UniAkcje Mistrzostwa Europy 2012, UniSektor Nieruchomości Nowa Europa i UniAkcje Małych i Średnich Spółek. Podobnie zrobiło Allianz TFI, poszerzając swoją ofertę o subfundusze: Allianz Akcji Plus, Allianz Akcji Małych i Średnich spółek i Allianz Budownictwo 2012.

Standardowo i alternatywnie

Niestandardową ofertę ma ING TFI, który zaoferował m.in. pierwszy fundusz sektorowy, czyli Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus, inwestujący w akcje banków, ubezpieczycieli, firmy pośrednictwa finansowego, firmy zarządzające aktywami i biura maklerskie notowane na giełdach w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, Austrii, Grecji, Słowenii i krajach nadbałtyckich.

Subfundusze wprowadził nawet Superfund TFI, zarządzające funduszami hedgingowymi i specjalizujące się w inwestycjach alternatywnych OPERA TFI (Subfundusz Opera Avista.pl i Subfundusz Opera Universa.pl).

Klienci zainteresowani dywersyfikacją geograficzną swoich oszczędności mogą skorzystać z funduszy parasolowych oferowanych przez Pioneer Pekao TFI, SEB TFI, Allianz TFI lub PKO TFI , które lokują aktywa również na popularnych rynkach wschodnich.

Zainteresowani pełną dywersyfikacją geograficzną swojego portfela znajdą odpowiednią ofertę w AIG TFI. Tu parasol obejmuje 12 subfunduszy, których połowa lokuje aktywa w Polsce, a połowa za zagranicą. Każdy z nich realizuje inną strategię inwestycyjną o zróżnicowanym poziomie ryzyka. W części polskiej do wyboru są subfundusze: Pieniężny, Obligacji, Zagranicznych Obligacji, Stabilnego Wzrostu, Zrównoważony Nowa Europa i Akcji. W części zagranicznej można wybierać pomiędzy subfunduszem Obligacji Światowych, Zrównoważonym Azjatyckim, Zrównoważonym Światowym, Akcji Chińskich i Azjatyckich, Rynków Wschodzących i Akcji Światowych.

Zysk dla zdecydowanych

Dla inwestora korzystanie z funduszu parasolowego ma sens tylko wtedy, gdy zamierza aktywnie zarządzać swoimi oszczędnościami. Jest to również znakomita oferta dla osób, które przywiązują wagę do dywersyfikacji portfeli i inwestują w fundusze o różnych strategiach i w różnych rejonach świata lub różnych sektorach. Przy długim horyzoncie inwestycyjnym i braku zainteresowania zmianami funduszy przenoszenie inwestycji „pod parasol” traci sens.

Wadą ofert TFI jest ograniczenie do produktów jednego towarzystwa. Wychodzą temu naprzeciw towarzystwa ubezpieczeniowe: Aegon i Skandia oraz niektóre banki. Produkt o konstrukcji polisy ubezpieczeniowej i parasola ma np. w swojej ofercie  Deutsche Bank PBC. Przyjęte przez bank rozwiązanie inwestycyjno-ubezpieczeniowe db Invest Plus daje możliwość wybierania własnej strategii inwestycyjnej dzięki wprowadzeniu do oferty 58 funduszy zarówno zagranicznych, jak i polskich.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl