Frank kontra złoty

2014-12-02 08:50:00

Średnio raz na kwartał w mediach wraca temat osób zadłużonych we franku szwajcarskim. Główne zagadnienia widoczne w tych publikacjach to: duży wzrost zadłużenia, przytłaczająca wysokość raty kredytowej i szalejący kurs CHF/PLN. Czy jednak sytuacja tych kredytobiorców jest aż tak zła? Czy rzeczywiście są oni w gorszej sytuacji niż osoby zadłużone w PLN? Porównywarka finansowa postanowiła zbadać ten problem.

Ostatnio w prasie i telewizji trwała dyskusja dotycząca referendum w Szwajcarii, w którym naród ten opowiadał się za zwiększeniem udziału złota w swoich rezerwach finansowych. Innymi słowy chodziło o to, aby frank szwajcarski miał większe pokrycie w złocie. Zanim jeszcze Szwajcarzy podjęli wiążącą decyzję, w mediach pojawiały się czarne scenariusze, że raty wszystkich kredytów hipotecznych w CHF poszybują do niewyobrażalnych rozmiarów. Czy tak rzeczywiście się stanie? Zobaczymy.

Analizie poddano kredyt hipoteczny w CHF w kwocie 300 tys. złotych z 30 letnim okresem spłaty (raty równe) zaciągnięty w najbardziej newralgicznym momencie, czyli w sierpniu 2008 roku. Jest to okres, kiedy notowania szwajcarskiej waluty względem polskiego złotego znalazły się na najniższym dotychczas poziomie (około 2 złotych).

W ratach wygrywa PLNAktualna wysokość rat kredytu wyrażonego we franku szwajcarskim wynosi około 1940 złotych. Poziom tego parametru dla jego złotowego odpowiednika jest równy 1350 złotych. Oznacza to, że osoby zadłużone w naszej rodzimej walucie ponoszą niższe koszty obsługi swoich zobowiązań i to aż o 590 złotych. Przyczyn takiego zachowania należy upatrywać w ostatnich obniżkach stóp procentowych przeprowadzonych przez Narodowy Bank Polski oraz wzrostem bankowego kursu CHF/PLN z wspomnianego poziomu 2 złotych do 3,60 złotego.

Spłacony kapitał i odsetki dla CHF

Kredyt hipoteczny na kwotę 300 tys. zł, okres spłaty 30 lat, zaciągnięty w sierpniu 2008 roku
 
Kredyt w CHF
Kredyt w PLN
Kwota spłaconego kapitału
88 980,85 zł
31 943,45 zł
Kwota spłaconych odsetek
48 514,65 zł
95 140,87 zł
Suma spłaconych rat kredytowych
137 495,50 zł
127 084,32 zł
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Rozkładając powyższe zobowiązanie na poziom aktualnie spłaconego kapitału oraz zapłaconych do tej pory odsetek od pożyczonej kwoty - jednoznacznie lepiej na tym wyszli posiadacze zobowiązań we franku szwajcarskim. W ciągu sześciu lat spłacania swoich kredytów, zapłacili do banku prawie 89 tys. zł kapitału i 48,5 tys. odsetek. W tym samym czasie ich osoby zadłużone we franku oddały 32 tys. kapitału i 95 tys. odsetek. Tak duża różnica w poziomie tych zmiennych wynika z różnicy w wysokości oprocentowania kredytów denominowanych w CHF i tych wyrażonych w PLN. Nawet obecnie (po obniżkach stóp przez NBP) oprocentowanie kredytu w PLN jest prawie 2,5 - krotnie wyższe niż jego frankowego odpowiednika.

Zadłużenie to argument za PLNOstatecznym parametrem przemawiającym za większą atrakcyjnością zobowiązania hipotecznego wyrażonego w polskim złotym jest aktualny poziom zadłużenia osób posiadających takie produkty. O ile w przypadku PLN kwota kapitału pozostałego do spłaty z miesiąca na miesiąc staje się coraz niższa, o tyle aktualny dług tzw. frankowców stanowi obecnie ponad 150 proc. pierwotnej kwoty kredytu. Mówiąc wprost: osoby zadłużone w złotówkach mają do spłaty 268 tys. złotych, a ich frankowi koledzy 468 tys. złotych. Oczywiście, owe zadłużenie ma charakter wirtualny (jego poziom zmienia się wraz z wahaniami kursu CHF/PLN), niemniej jednak stanowiłoby poważny problem, gdyby na przykład bank zażądał od klienta jego natychmiastowego uregulowania.

Ostateczny wynik CHF - PLN (1 : 2)

Zestawiając ze sobą sytuację osób spłacających kredyty mieszkaniowe we franku szwajcarskim i tych zadłużonych w polskim złotym można jednoznacznie stwierdzić, że w analizowanym przypadku w lepszej sytuacji jest ta druga grupa. Nie dość, że płaci ona niższe raty kredytowe, to jeszcze saldo ich zadłużenia z miesiąca na miesiąc staje się coraz niższe – co w przypadku kredytów w CHF nie jest już takie pewne. Co więcej, na chwilę obecną kredytobiorcy frankowi ponieśli już wyższe koszty obsługi swoich zobowiązań. Do tej pory wpłacili oni do banku (kapitał + odsetki) 137,5 tys. złotych, podczas gdy osoby zadłużone w PLN 127 tys. złotych.

Należy jednak zaznaczyć, że powyższa analiza dotyczy okresu kiedy notowania franka szwajcarskiego znajdowały się na historycznych minimach (sierpień 2008). Sytuacja osób, które zaciągały kredyty w CHF w innym terminie jest na ogół bardziej pozytywna.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam