PKO Bank Polski Kredyt obrotowy MSP

<< Wróć do wyników wyszukiwania

Przykładowe parametry dla: 50 000 zł, okres kredytowania: 12 miesięcy

Kredyt

50 000 zł

Marża

2.37 %

Prowizja

1.50 %

Ocena klientów
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Regulaminem (zobacz) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (zobacz)

Opis oferty

Maksymalna kwota kredytu

Rozwiń

Negocjowana

Maksymalna kwota kredytu ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb klienta i posiadanej zdolności kredytowej. Dodatkowo w przypadku kredytów obrotowych o charakterze odnawialnym przy ustalaniu kwoty kredytu uwzględnia się wysokość i częstotliwość obrotów na rachunku bieżącym.

Minimalny okres prowadzenia firmy

Rozwiń

0 miesięcy

Bank nie określa minimalnego wymaganego okresu działania firmy.

Przeznaczenie kredytu

Rozwiń

Kredyt można przeznaczyć na pokrycie bieżących zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością.

Jednostki mogące skorzystać z kredytu

Rozwiń

Z kredytu mogą skorzystać:
- Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
- Spółki osobowe,
- Spółki kapitałowe,
- oraz rolników indywidualnych prowadzących działalność rolniczą w formie:
a) indywidualnych gospodarstw rolnych,
b) działów specjalnych produkcji rolnej.

Dodatkowe informacje

Podstawa przyznania kredytu

Rozwiń

Zaświadczenie

Bank nie wymaga zaświadczenia od klientów Banku, którzy opłacają z rachunku bieżącego BP spładki ZUS, US. W pozostałych przypadkach Bank wymaga zaświadczenia.

Zabezpieczenie kredytu

Rozwiń

Nie

Dla kredytów do 500 tys. PLN istnieje możliwość udzielenia kredytu bez zabezpieczeń rzeczowych.
Na zabezpieczenie kredytu mogą być przyjmowane wszystkie formy zabezpieczeń, zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia wierzytelności Banku.

Odnawialny

 

Tak

Ubezpieczenie kredytu

Rozwiń

Nie

Ubezpieczenie nieobowiązkowe.

Forma prowadzenia rozliczeń z US

Rozwiń

Bank akceptuje wszystkie formy rozliczeń z US.

Koszty kredytu

Minimalna marża banku

 

2.37 %

Oprocentowanie nominalne

 

4.10 %

Oprocentowanie rzeczywiste

 

4.17 %

Miesięczna rata

 

4 338 zł

Prowizja za rozpatrzenie wniosku

Rozwiń

0 zł

Bank nie pobiera prowizji za rozpatrzenie wniosku.

Prowizja przygotowawcza

Rozwiń

750 zł

Koszt prowizji za udzielenie kredytu wynosi od 1,5% kwoty kredytu.

Prowizja od niewykorzystanych środków

Rozwiń

0.20 %

Koszt prowizji od niewykorzystanych środków wynosi:
1) Od niewykorzystanej kwoty kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER i odnawialnego - miesięcznie od średniego salda niewykorzystanego kredytu 0,2%.
2) Od niewykorzystanej kwoty kredytu obrotowego MSP, postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu nieodnawialnego. Uwaga: prowizję pobiera się za każdy dzień niewykorzystania, od dnia faktycznego postawienia kredytu lub transzy do dyspozycji kredytobiorcy do dnia poprzedzającego wykorzystanie kredytu lub transzy włącznie albo do dnia złożenia przez klienta rezygnacji z wykorzystania kredytu lub pożyczki lub transzy- 0,006 % dziennie

Wcześniejsza spłata

Rozwiń

2.00 %

Koszt opłaty za wcześniejszą spłatę wynosi 2% kwoty podlegającej wcześniejszej spłaty, przy czym prowizja nie dotyczy kredytu obrotowego postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER lub kredytu odnawialnego.

Komentarze

Oprocentowanie oparte jest o stawkę referencyjną + marża banku od 2,37 p.p.

Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu przy założeniu minimalnej marży banku. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się ona różnić od stawki stosowanej przez bank). Może to być przyczyną istnienia różnić w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej. Marża banku wynosi od 2,37 p.p.

Plusy oferty

  • Bank nie określa minimalnego wymaganego okresu działania firmy.
  • Bank nie wymaga ubezpieczenia.

Minusy oferty

  • Bank wymaga zabezpieczenia kredytu przy kredycie w kwocie powyżej 500 tys. PLN.
  • Bank wymaga zaświadczenia.
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Regulaminem (zobacz) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (zobacz)