Droższe kredyty złotowe

2008-03-03 00:00:00

W ciągu tygodnia rata przykładowego kredytu hipotecznego w złotych wzrosła o 12 zł.

Na środowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podwyższeniu stóp procentowych o kolejne 25 pkt proc., co jest już drugą podwyżką w 2008 roku. Rynek co prawda zdyskontował wzrost stopy referencyjnej – stopa WIBOR, w oparciu o którą oprocentowane są kredyty hipoteczne w złotych, była wyższa od podstawowej stopy NBP, ale to nie koniec podwyżek stóp zarówno rynkowych, jak i urzędowych.

Stopa referencyjna na poziomie 5,5 proc. to – zdaniem niektórych członków RPP – zbyt mało, żeby zdusić niebezpiecznie wysoką inflację. Według szacunków Ministerstwa Finansów w lutym 2008 roku wyniosła ona 4,6 proc. (w skali roku) wobec 4,3 proc. w styczniu (projekcja NBP również zakłada stopniowy wzrost cen w pierwszych miesiącach 2008 roku).

W ślad za szacunkami w górę poszła stawka WIBOR, a więc i raty kredytów hipotecznych spłacanych w polskiej walucie. W piątek 29 lutego WIBOR 3m osiągnął poziom 5,92 proc., co przełożyło się na wzrost raty przykładowego kredytu w kwocie 200 tys. zł i z 30-letnim okresem spłaty o 12 zł – rata takiego kredytu wynosi obecnie około 1320 zł, a od września 2007 roku wzrosła o prawie 9 proc., czyli o 108 zł.

Na rynku kredytów walutowych powody do zadowolenia mają natomiast spłacający kredyty w dolarach. Rata przykładowego kredytu w tej walucie (wyliczana według metodologii Comperia.pl), spadła w ciągu tygodnia o prawie 37 zł, na co wpływ miał spadek kursu spłaty kredytów dolarowych. Miesięczna rata wynosi obecnie 917 zł.

W ciągu tygodnia o 14 zł obniżyła się rata przykładowego kredytu denominowanego do euro, również na skutek spadku kursu spłaty. Na wysokość stawki EURIBOR (która stanowi bazę dla oprocentowania kredytów w euro) nie wpłynęły wyniki o inflacji w strefie euro w styczniu 2008 roku, która wyniosła 3,2 proc. wobec 3,1 proc. w grudniu 2007 roku (Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, podaje tzw. wskaźnik HICP – zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych, który różni się od wskaźnika prezentowanego przez GUS – CPI. CPI wskazuje, ile procentowo więcej musimy wydać na zakup dzisiejszego koszyka dóbr i usług w stosunku do wydatków, jakie ponieślibyśmy w roku ubiegłym na zakup takiego samego koszyka, natomiast indeks HICP informuje, jak zmieniły się koszty konsumpcji bieżącej w porównaniu do kosztów konsumpcji – o innej strukturze – sprzed roku).

Koszt kredytów denominowanych do franka szwajcarskiego nie zmienił się.


 

Tydzień temu 

 Dziś

 Zmiana tygodniowa

 PLN
Oprocentowanie* 
6,83%
 Rata**
1 307,85 zł
Oprocentowanie* 
6,92%
 Rata**
1 319,88zł
 Kwotowo Procentowo
+0,09pp+1,32%
  
+12,03zł+0,92%
 
 CHF
Kurs spłaty*** 
2,26 zł
 Oprocentowanie*
4,16%
 Rata**
968,79 zł
Kurs spłaty*** 
2,25 zł
 Oprocentowanie*
4,16%
 Rata**
964,22 zł
 Kwotowo Procentowo
-0,01 zł-0,44%
  
0,00 pp0,00%
  
-4,58 zł-0,47%
 EUR
Kurs spłaty*** 

3,64 zł

 Oprocentowanie*
5,92%
 Rata**
1 153,34 zł
Kurs spłaty*** 
3,59 zł
 Oprocentowanie*
5,93%
 Rata**
1 139,10 zł
 Kwotowo Procentowo
-0,05 zł-1,37%
  
+0,01pp+0,22%
  
-14,24 zł-1,23%
 USD
Kurs spłaty*** 
2,46 zł
 Oprocentowanie*
4,81%
 Rata**
953,90 zł
Kurs spłaty*** 
2,37 zł
 Oprocentowanie*
4,80%
 Rata**
917,22 zł
 Kwotowo Procentowo
-0,09 zł-3,66%
  
-0,01 pp-0,35%
  
-36,69 zł-3,85%

 

Comperia.pl

* Podane oprocentowanie zostało skalkulowane na podstawie średniej marzy dla 10 najlepszych ofert wg. eHipoteka.com oraz stawki WIBOR/LIBOR 3m z dnia 22 i 29 lutego 2008r.

** Podana rata została skalkulowana dla średniego kredytu w wysokości 200 000 PLN i 30 letniego okresu kredytowania (dla kredytów w CHF, EUR i USD z uwzględnieniem kursu wypłaty kredytu z dnia 10 września 2007r. oraz aktualnego kursu spłaty raty kredytowej. W ten sposób zestawienie uwzględnia spreadu walutowy, zmiany kursów walutowych i ich wpływ na raty kredytu).

*** Podane kurs jest średnim kursem spłaty kredytów walutowych obliczonym na podstawie tabel kursowych dla 20 banków z dnia 22 i 29 lutego 2008r.

Maciej Bednarek

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam