Dlaczego banki udzielają kredytów?

2013-11-07 15:12:01

Kredyty należą do jednych z najbardziej popularnych produktów bankowych, można je znaleźć w ofercie niemal każdej szanującej się instytucji. Dlaczego banki tak chętnie sprzedają te produkty klientom? Porównywarka finansowa Comperia.pl postanowiła sprawdzić nieco dokładniej ten problem.

Kredyt bankowy to rodzaj umowy zawieranej pomiędzy bankiem a klientem, w której instytucja finansowa udostępnia kredytobiorcy określoną kwotę pieniędzy na ustalony czas z przeznaczeniem na zrealizowanie konkretnego celu. Klient z kolei zobowiązuje się oddać tą sumę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem.

Główną zaletą kredytów bankowych jest to, że umożliwiają szybkie zrealizowanie nawet najbardziej wymagających wydatków. Jest to możliwe, ponieważ występuje wiele różnych rodzajów kredytów. Do najczęściej spotykanych zaliczamy między innymi kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe, kredyty gotówkowe, czy też kredyty dołączane do rachunku bieżącego.

Powróćmy jednak do pytania zasadniczego, czyli dlaczego banki tak chętnie udzielają tych wszystkich zobowiązań? Odpowiedź nie jest żadną tajemnicą. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest zarobek, jaki uzyskują te instytucje sprzedając takie produkty. Trzeba bowiem wiedzieć, że banki za udostępnianie klientom gotówki pobierają różne opłaty.

Na czym zarabiają banki?

Prowizja za udzielenie kredytu - jest to jeden z podstawowych kosztów, jaki musi ponieść klient podczas ubiegania się o kredyt. Najprościej można ją wytłumaczyć, jako specjalną opłatę pobieraną przez banki w zamian za udostępnienie klientowi odpowiedniej kwoty pieniędzy. Oczywiście, na rynku występują produkty i instytucje, w których nie jest ona pobierana, ale z reguły dotyczy to ofert promocyjnych, gdzie konieczne jest „dokupienie” innego produktu finansowego.

Oprocentowanie kredytu to parametr, od którego wysokości zależy, ile tak naprawdę zaciągnięty przez klienta kredyt będzie go kosztował. Wysokość oprocentowania ma bowiem bezpośredni wpływ na kwotę odsetek, jaką kredytobiorca musi oddać do banku. Im jest ono wyższe, tym obsługa kredytu staje się po droższa. Oprocentowanie w niektórych przypadkach (np. kredyty hipoteczne) jest uzależnione od poziomu rynkowych stóp procentowych. W przypadku zobowiązań wyrażonych w polskim złotym jest to stopa WIBOR.

Produktem, dzięki któremu banki zarabiają podczas udzielania różnego typu kredytów, są także ubezpieczenia. Najczęściej są one dodawana, jako obowiązkowy bonus, który ma „chronić” klienta przed niespodziewanymi sytuacjami występującymi w życiu codziennym np. poważne zachorowanie, wypadek, czy utrata pracy. Niestety, „bonusy” te znacząco podnoszą całkowite koszty kredytowe zaciągniętego zobowiązania. Dlatego konieczne jest, aby przed podpisaniem umowy klient dokładnie przeanalizował ten parametr.

Warto pamiętać, że banki wykorzystują fakt udzielania kredytów do tzw. „uproduktowienia” klienta, czyli sprzedaży dodatkowych usług i produktów bankowych podczas udzielania danego zobowiązania. Elementem najczęściej dołączanym do kredytów jest konto osobiste lub karta kredytowa. Warto zwrócić uwagę na taki cross - selling, gdyż może się okazać, że te dodatkowe instrumenty znacząco podniosą koszty ponoszone przez klienta.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam