Deutsche Bank PBC: tańsze przewalutowania PLN na CHF

2010-01-06 10:51:42

Deutsche Bank PBC przedłuża możliwość przystąpienia do programu Premiujemy Franka do końca stycznia 2010 r. Program pozwala na atrakcyjne cenowo pozyskiwanie franków szwajcarskich przez klientów spłacających kredyty w tej walucie. Program dotyczy zarówno osób, które zaciągnęły kredyty mieszkaniowe w Deutsche Bank PBC, jak i w innych instytucjach finansowych.

Program „ Premiujemy Franka” pozwala na bezgotówkowe dokonywanie przewalutowań PLN na CHF bez zbędnych formalności. Pozwala to na obniżenie kosztów tej operacji do minimum. Przewalutowanie realizowane jest po kursach ze standardowej tabeli walutowej obowiązującej w Deutsche Bank PBC.  
Zgodnie z założeniami programu, klienci, którzy spełnią warunki określone w regulaminie, otrzymają zwrot tzw. „premii” za przewalutowanie w wysokości 4 proc. (nie więcej niż 400 zł) kwoty transakcji. Premia jest naliczana na koniec każdego miesiąca i wypłacana w ciągu 30 dni roboczych następnego miesiąca na prowadzony w Deutsche Bank PBC rachunek złotowy klienta. Jeżeli w danym miesiącu warunki programu nie zostaną spełnione, premia nie jest naliczana. Możliwe jest jednak jej uzyskanie w kolejnym miesiącu, przy zachowaniu wszystkich założeń programu.
 
Kredytobiorca może również w dowolnym momencie zasilić swój rachunek CHF przelewem zewnętrznym, z wykorzystaniem waluty pozyskanej poza Deutsche Bank PBC. Opłata za realizację polecenia przelewu w walucie obcej z innego banku, zgodnie z TOiP Banku, wynosi 30 zł.
 
Przystąpienie do programu jest dobrowolne. Bank wymaga jednak posiadania lub uruchomienia w Deutsche Banku PBC rachunków prowadzonych w PLN i CHF.  Przez cały okres korzystania z programu premiowego, konta db NET dla PLN i db Frank dla CHF są bezpłatne. Klienci posiadający ww. rachunki nie są również obarczani opłatami za przelewy krajowe realizowane w systemie bankowości elektronicznej db easyNET oraz za 1 przelew wychodzący SWIFT (dotyczy wyłącznie kosztów przelewu po stronie Deutsche Bank PBC) miesięcznie z rachunku walutowego dokonywany za pomocą systemu db easyNET.
Należy również wykazywać comiesięczne wpływy na koncie osobistym w PLN, które nie mogą być niższe niż 3 tys. zł. Dodatkowo z rachunku należy dokonywać minimum 2 przelewów miesięcznie na rachunki tzw. typowych usługodawców (np. opłaty za energię, wodę, czynsz).
 
Z promocyjnych warunków można skorzystać do 30 czerwca 2011 r.
 
Comperia.pl
Ekspert Comperia.pl