Dekalog funduszowego inwestora

2008-02-08 00:00:00

Dekalog funduszowego inwestora. Jak poprawnie prowadzić inwestycje w fundusze.

1. Dopasuj portfel inwestycyjny do swojej sytuacji finansowej i stopnia akceptacji ryzyka.

2. Pamiętaj o zasadzie „nic za darmo”. Każda inwestycja kosztuje, niezależnie od panującej koniunktury i rynku, na którym inwestujesz. Każdy inwestor jest obciążony opłatą manipulacyjną. Płaci się również za zarządzanie funduszem.

3. Zysk jest proporcjonalny do ponoszonego ryzyka. Weź pod uwagę, że im więcej chcesz zarobić, tym więcej musisz ryzykować.

4. Zanim zainwestujesz zastanów się czego oczekujesz i jakie jesteś w stanie ponieść ryzyko, by osiągnąć zamierzony cel. Wybór funduszu powinien być poprzedzony analizą oczekiwań.

5. Rozłóż proces budowania portfela na kilka miesięcy lub nawet kilka lat. Systematyczne inwestowanie może okazać się najlepszą metodą budowania kapitału.

6. Pomyśl o ograniczeniu ryzyka przez różnicowanie portfela, czyli jego dywersyfikację. Dobrze zbudowany portfel powinien zawierać instrumenty ze sobą nieskorelowane, czyli w małym stopniu od siebie zależne.

7. Daj czas funduszowi na wypracowanie zysku. Każdy ma określony w statucie horyzont.  

8. Wystrzegaj się oceny własnego portfela w krótki terminach, np. po tygodniu miesiącu czy kwartale. Ma on przynieść zysk w długim terminie.

9. Wybieraj takie fundusze, których politykę inwestycyjną rozumiesz i akceptujesz.

10. Nie poddawaj się emocjom. Są złym doradcą. Każda korekta się kiedyś kończy. Zamiast panikować, wykorzystaj zniżki do uzupełnienia portfela.

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam