Bezpiecznie w 2011 rok-najlepsze lokaty roczne

2011-01-03 09:09:44

Miniony rok przyniósł inwestorom wiele sprzecznych doświadczeń. Nie brakowało w nim zyskownych okazji inwestycyjnych, ale też obfitował w spektakularne wydarzenia mogące poważnie nadszarpnąć majątek. Wiele wskazuje na to, że kolejne 12 miesięcy będzie miało podobny charakter. Jak uniknąć czyhających ryzyk i być spokojnym o swoje pieniądze przez cały najbliższy rok? Odpowiedź jest prosta – oszczędzać na lokacie bankowej. Comperia podpowiada, gdzie są najlepsze lokaty roczne.

Sprawdź teraz lokaty bankowe, na których zarobisz najwięcej!

Masz to jak w banku!
Wydarzenia ostatnich 2 lat uświadomiły wszystkim inwestorom, jak kruche mogą być ich zyski. Wiele aktywów inwestycyjnych traciło dużą część swojej wartości zaledwie w przeciągu kilku dni, przynosząc ogromne straty. Oczywiście można polemizować, że w długim terminie inwestorzy i tak w wielu przypadkach wyszli na plus, jednak przy tak dużej zmienności cenowej brak reakcji ze strony inwestorów wymagał nie lada cierpliwości i mocnych nerwów…

Cały stres związany z zawirowaniami na rynkach finansowych ominął osoby, które lokują swoje oszczędności w bankach. Wykluczając ekstremalne sytuacje polegające na bankructwie danego banku można przyjąć, że pieniądze zgromadzone na lokatach są w pełni bezpieczne, tzn. nie podlegają ryzyku utraty wartości (pomijamy wpływ inflacji). Nie mniej jednak światowy kryzys finansowy pokazał, że nawet instytucje określane mianem „too big to fail”, czyli zbyt duże by upaść, mogą stać się niewypłacalne. Dlatego ściślej mówiąc kapitał zgromadzony przez pojedynczą osobę w konkretnym banku jest w pełni bezpieczny tylko do wysokości limitu gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W tym miejscu warto podkreślić, że od 30 grudnia 2010 r. obowiązuje nowy limit gwarancji środków. Obecnie BFG oferuje ochronę do równowartości 100 tys. EUR, czyli dwukrotnie więcej niż poprzednio. Oznacza to także, że małżonkowie mogą bez żadnego ryzyka zdeponować w jednym banku 200 tys. EUR, gdyż limit gwarancji obowiązuje z osobna każdego ze współposiadaczy rachunku.

Gdzie ulokować oszczędności?
Poniżej prezentujemy najwyżej oprocentowane lokaty 12-miesięczne w zależności od wysokości wkładu początkowego. Jeżeli dysponujemy kwotą 5 tys. PLN, najlepsza ofertę depozytową z rocznym horyzontem czasowym znajdziemy w Getin Banku oraz w oddziałach Open Finance, którego produkty są bliźniaczo podobne do produktów Getin Banku, gdyż de facto obsługiwane są przez bank Leszka Czarneckiego, zaś doradcy Open Finance tylko pośredniczą w ich sprzedaży doczepiając do nich swoją „nalepkę”. Najlepsza lokata pozwala zarobić 6,65 proc. brutto w skali roku. Niewiele niższe oprocentowanie oferują Meritum Bank, Allianz Bank i FM Bank. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie lokaty, które znalazły się w TOP5 przy wkładzie 5 tys. PLN działają na zasadzie dziennej kapitalizacji, dzięki której deponent nie musi dzielić się swoim zyskiem z fiskusem.

TOP5 lokaty roczne, wysokość wkładu 5 tys. PLN

 

Bank

Lokata

Oproc. brutto

Odsetki netto

1

Getin Bank/
Open Finance

Lokata Codzienna/
Lokata Optymalna

6,65%

269,50 PLN

2

Meritum Bank

Lokata Internetowa z kapitalizacją dzienną

6,46%

262,00 PLN

3

Allianz Bank

Allianz lokata z codziennym zyskiem

6,41%

259,50 PLN

4

FM Bank/
Meritum Bank

FM Lokata w PLN z kapitalizacją codzienną/
Lokata Meritum Zysku w Internecie z kapitalizacją dzienną

6,33%

256,50 PLN

5

Getin Bank/
Noble Bank

Internetowa lokata z codziennymi odsetkami/
Lokata Optymalizator II

6,20%

251,00 PLN

Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Wyższy wkład początkowy paradoksalnie skutkuje niższą rentownością lokaty. Przy wkładzie 20 tys. PLN najwyżej oprocentowana lokata roczna gwarantuje zysk brutto na poziomie już tylko 5,90 proc. Dzieje się tak dlatego, że przy wysokim saldzie na rachunku depozytowym dzienna kapitalizacja traci swoje właściwości ochronne przed podatkiem. Nic jednak przecież nie stoi na przeszkodzie, aby posiadany kapitał rozdzielić na kilka lokat i wciąż cieszyć się brakiem podatku.

Nie mniej jednak najatrakcyjniejszym bankiem dla osób chcących założyć lokatę z wkładem 20 tys. PLN lub więcej jest AIG Bank. Na podium znalazło się jeszcze miejsce dla Toyota Banku i Polbanku.

TOP5 lokaty roczne, wysokość wkładu 20 tys. PLN

 

Bank

Lokata

Oproc. brutto

Odsetki netto

1

AIG Bank

Lokata Direct + Internet

5,90%

956 PLN

2

AIG Bank

Lokata Direct +/
Lokata Zysk +

5,80%

940 PLN

3

AIG Bank

Lokata Direct + Ochrona

5,70%

923 PLN

4

Toyota Bank

Lokata ze stałym oprocentowaniem

5,30%

859 PLN

5

Polbank EFG

Lokata ze stałym oprocentowaniem

5,25%

850 PLN

Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Powyższe tabele uwzględniają wyłącznie tradycyjne lokaty bankowe. Gdyby jednak wziąć pod uwagę również polisolokaty, czyli lokaty prowadzone w formie ubezpieczenia życiowego, ranking depozytów dla wkładu 20 tys. PLN wyglądałby nieco inaczej. W czołówce znalazłoby się dodatkowe miejsce dla Polisy Lokacyjnej NORD fortjene Banku DnB Nord (5,7 proc.), Polisy Optima Profit Banku BPH (5,56 proc.) oraz polisy Nordea Profit Plus (5,5 proc.).

Bezpiecznie, ale czy zyskownie?

Założenie lokaty rocznej na pewno ochroni nasz kapitał przed nieoczekiwanymi stratami, ale czy z pewnością będzie opłacalne? Oczywiście lokata bankowa nie daje możliwości takich zysków jak choćby fundusze inwestycyjne, ale taki właśnie jest koszt posiadanego bezpieczeństwa. Jednakże warto się zastanowić, czy zamiast zamrażać pieniądze na cały rok nie lepszym rozwiązaniem byłoby ulokowanie ich na krótszy termin z zamiarem rolowania. Co przemawia za lokatami krótkoterminowymi? Otóż rynek oczekuje, że w najbliższych miesiącach Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe, aby walczyć z rosnącą inflacją. W ślad za stopami procentowymi NBP w górę powinno poszybować również oprocentowanie lokat bankowych. Taki wniosek można wysnuć z poniższego wykresu obrazującego zależność stopy referencyjnej NBP i średnich stóp oprocentowania lokat bankowych dla klientów indywidualnych. Wyraźnie widać, że przeciętne oprocentowanie lokat podąża za zmianami stóp procentowych banku centralnego. Wyjątkiem jest druga połowa 2008 roku, czyli początek kryzysu finansowego, kiedy banki straciły zaufanie do siebie nawzajem. Brak możliwości zdobycia kapitału na rynku międzybankowym sprawił, że banki zaczęły ostrzej walczyć o oszczędności ludności, co z kolei wywindowało oprocentowanie lokat.

Stopa referencyjna NBP oraz średnie oprocentowanie nowych depozytów złotowych w sektorze gospodarstw domowych o terminie zapadalności 1-3M i 6-12M w latach 2004-2010
najlepsze lokaty roczne
Źródło: Narodowy Bank Polski

Ponadto z wykresu płynie jeszcze jeden wniosek – w porównaniu do oprocentowania lokat z długim terminem zapadalności (tutaj 6-12 mies.) oprocentowanie lokat krótkoterminowych (1-3 mies., zielona linia na wykresie) podlega mniejszym wahaniom i lepiej dopasowuje się do zmian stóp ustalanych przez NBP.

Na tej podstawie można stwierdzić, że w obliczu podwyżek stóp procentowych lepszym wyborem jest oszczędzanie w krótkim terminie, gdyż w ten sposób skorzystamy na prawdopodobnym wzroście oprocentowania depozytów. Jeśli z kolei zamrozimy kapitał na lokacie rocznej, jej oprocentowanie w zdecydowanej większości przypadków pozostanie niezmienione (na rynku depozytów dominują produkty ze stałą stopą procentową).

Sylwester Góreczny
Analityk Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl