Barometr Hipoteczny - grudzień

2009-01-05 00:00:00

Grudzień przyniósł nie tylko zmiany jakościowe, ale również ilościowe. Fluktuacje rynkowych kursów walutowych, podwyżki marż kredytowych przez banki, spadek stóp procentowych w Polsce, w Szwajcarii, w Strefie Euro i USA przynoszą spore wahania wartości barometru. Szczególnie w przypadku kredytów frankowych, gdzie jeszcze w październiku mówiliśmy o wartości 675, by miesiąc później analizować poziom 437, a dzisiaj 526.

Konstrukcja wskaźnika

Wskaźnik obejmuje wszystkie elementy oferty kredytowej składające się na koszt dla klienta, a więc:
- prowizję
- wszelkiego rodzaju ubezpieczenia (niskiego wkładu, na życie, inne wymagane przez bank)
- odsetki
- spread (w przypadku kredytów walutowych)
- wycenę nieruchomości

Wskaźnik odnosi się do kosztu kredytu w dniu jego publikacji. W przypadku kredytów walutowych wskaźnik uwzględnia miesięczną zmianę kursów walutowych oraz spread walutowy. Barometr Hipoteczny jest wyliczany zawsze dla kredytu tej samej wysokości (250 tys. zł) i dla tego samego okresu spłaty (30 lat).

Wskaźnik pokazuje średni kosztu kredytu dla 10 najtańszych ofert bankowych.
Komentując zmiany barometru możemy wskazywać na przyczyny tego zjawiska (zmiana oprocentowania, kosztów przyznania, wysokości spreadu itd.). Historia publikacji wskaźnika czytelnie prezentuje procesy dokonujące się na rynku kredytów hipotecznych.

Wskaźnik przyjmuje wartości w punktach. Każdy 1 tys. zł kosztu to jeden punkt. Jeżeli np. całkowity koszt kredytu wynosi 300 tys. zł, wówczas wysokość wskaźnika wyniesie 300 pkt.

Parametry:
Wysokość kredytu: 250 tys. zł
Wartość nieruchomości: 360 tys. zł
Okres spłaty: 30 lat
Raty równe
Przelicznik: 1 punkt = 1 tys. zł

 

Barometr Comperia.pl

 

 

 

09.08

10.08

11.08

12.08

CHF

463

675

437

526

PLN

634

655

677

648

EUR

590

789

591

604

USD

478

791

500

491

 

Komentarz:

Zmiany na rynku kredytów hipotecznych wymogły modyfikację formuły kalkulowania barometru hipotecznego Comperia.pl. Oferty kredytów hipotecznych w walutach obcych przy stosunku wysokości kredytu do wartości nieruchomości powyżej 80 proc. znikają powoli z rynku. To efekt ograniczania akcji kredytowej przez banki. Z tego powodu, w celu utrzymania porównywalności prezentowanych danych, musieliśmy podnieść stosowaną dla wyliczeń wycenę nieruchomości tak, aby omawiany wskaźnik spadł poniżej 70 proc.

Grudzień przyniósł jednak nie tylko zmiany jakościowe, ale również ilościowe. Fluktuacje rynkowych kursów walutowych, podwyżki marż kredytowych przez banki, spadek stóp procentowych w Polsce, w Szwajcarii, w Strefie Euro i USA przynoszą spore wahania wartości barometru. Szczególnie w przypadku kredytów frankowych, gdzie jeszcze w październiku mówiliśmy o wartości 675, by miesiąc później analizować poziom 437, a dzisiaj 526.

Bardziej stabilnie w ostatnim miesiącu zachowywał się barometr dla kredytów w złotych, euro i dolarach. Zmiany wyniosły odpowiednio: - 29 punktów, + 13 punktów i – 9 punktów. Spadki w przypadku wskaźnika dla złotego i dolara wynikały z redukcji stóp procentowych przy jednoczesnym braku negatywnego oddziaływania kursu walutowego. Wystąpiło ono z kolei w przypadku kredytów w euro, co spowodowało wzrost wartości barometru.

Aktualnie najtańszą formą kredytowania stają się dolary. Przypomnijmy, że stopy procentowe za Oceanem są coraz bliższe zeru. Kredytobiorców w Polsce cieszy w tym kontekście grudniowa obniżka ceny pieniądza przez Radę Polityki Pieniężnej. Tym bardziej, że spodziewamy się kolejnych ruchów w tym kierunku w 2009 roku, a co za tym idzie spadku kosztów obsługi zadłużenia.

Bartosz Michałek, analityk porównywarki finansowej Comperia.pl

 

Ekspert Comperia.pl