Świąteczna wyprzedaż w ING: niższa marża lub 0% prowizji od kredytu hipotecznego

2019-12-11 15:37:39

ING Bank Śląski uruchomił dziś "Świąteczną wyprzedaż" kredytów hipotecznych. Promocją objęte są dwa warianty kredytu: bez prowizji (z marżą 1,9%) lub z niższą marżą: 1,8% (i prowizją 1,8%). Oferta będzie dostępna do 12 stycznia 2020 roku.

Minimalna kwota kredytu hipotecznego, dostępnego w "Świątecznej wyprzedaży", to 100 tys. zł, a maksymalna: 1,5 mln zł. Kredyt można zaciągnąć z oprocentowaniem w oparciu o stałą lub zmienną stopę procentową. W obu przypadkach ING udostępnia po dwa warianty cenowe, różniące się wysokością prowizji i marży/oprocentowania.

0% prowizji lub niższa marża

Warunki cenowe promocyjnego kredytu z oprocentowaniem zmiennym:

  • 0% prowizji, marża 1,9%
  • 1,8% prowizji, marża 1,8%

Oprocentowanie zmienne umów jest wyliczane na podstawie stałej marży i stopy bazowej WIBOR 6M, aktualizowanej co pół roku.

Warunki cenowe promocyjnego kredytu z oprocentowaniem stałym:

  • 0% prowizji, oprocentowanie: 3,59%
  • 1,8% prowizji, oprocentowanie: 3,49%

Oprocentowanie stałe gwarantuje kredytobiorcy niezmienność wysokości raty, ale tylko przez pierwsze 5 lat okresu spłaty, liczone od momentu uruchomienia kredytu. Przed upływem 60 miesięcy bank prześle kredytobiorcy nową propozycję oprocentowania stałego, która będzie obowiązywać przez kolejne 5 lat. Jeśli klient nie przystanie na nowe warunki, oprocentowanie jego umowy zostanie przeliczone na oprocentowanie zmienne.

Obowiązkowe ubezpieczenie na 3 lata

Przed podpisaniem umowy kredytowej uczestnik promocji musi założyć w ING konto osobiste, które będzie zasilane co miesiąc wpływami min. 2 tys. zł. Nieodłącznym elementem promocji jest warunek wykupienia przez kredytobiorcę polisy na życie na co najmniej 3 lata. Jeśli o kredyt wnioskuje więcej niż jedna osoba, ubezpieczenie musi być zawarte przez co najmniej jednego ze współkredytobiorców.

Do wyboru klienci mają kilka rodzajów ubezpieczeń z oferty Nationale-Nederlanden lub Avivy:

  • Opcja Życie Plus z oferty Nationale-Nederlanden
  • Bezpieczny Kredyt - Ochrona z Nationale-Nederlanden
  • Bezpieczny Kredyt - Prosta Ochrona z Nationale-Nederlanden
  • Ochrona Życia Plus z Avivą
  • Bezpieczny Kredyt - Ochrona z Avivą
  • Bezpieczny Kredyt  - Prosta Ochrona z Avivą

W przypadku wszystkich powyższych polis składka ubezpieczeniowa jest naliczana miesięcznie od salda zadłużenia z dnia płatności raty. Dla ubezpieczeń Opcja Życie Plus i Ochrona Życia Plus z Avivą składka wyniesie 0,035% bieżącego salda zadłużenia, dla polis Bezpieczny Kredyt Ochrona z Nationale-Nederlanden oraz Bezpieczny Kredyt Bezpieczny Kredyt Ochrona z Avivą i Prosta Ochrona z Avivą mnożnik to 0,055%, z kolei składka od Bezpiecznego Kredytu Prosta Ochrona z Nationale-Nederlanden jest równa 0,04%.

Osoby, które w dniu złożenia wniosku mają ponad 50 lat, będą się musiały przygotować na wyższy koszt ubezpieczenia od wskazanego powyżej.

Składkę bank co miesiąc pobiera automatycznie z konta kredytobiorcy - razem z ratą kredytową.

Gdy klient nie dotrzyma warunków promocji

Obowiązek posiadania produktów dodatkowych (konta i polisy na życie) dotyczy tylko trzech pierwszych lat okresu spłaty. Jeśli w tym czasie kredytobiorca zamknie konto albo przestanie na nie wpływać co miesiąc wymagane 2 tys. zł, bank podwyższy marżę lub oprocentowanie stałe kredytu o 0,4 p.p. w stosunku rocznym. Tyle samo wyniesie podwyżka marży/oprocentowania po rezygnacji z ubezpieczenia, jeśli skutkiem tego żaden ze współkredytobiorców nie będzie objęty ochroną ubezpieczeniową.

Podwyższona marża lub oprocentowanie będą obowiązywać do końca trwania umowy kredytowej.

Koszt wyceny nieruchomości

Oprócz prowizji i odsetek kosztem, na który muszą się przygotować kredytobiorcy w ING jest opłata za wycenę wartości nieruchomości, która stanie się zabezpieczeniem spłaty zadłużenia. Koszt przygotowania operatu szacunkowego dla mieszkania lub niezabudowanej działki to 420 zł, a dla domu: 680 zł, niezależnie od tego, czy to dom już wybudowany, czy znajdujący się dopiero w trakcie budowy. 1200 zł kosztować będzie usługa rzeczoznawcy w przypadku nieruchomości niestandardowej (np. o powierzchni użytkowej przekraczającej 400 m kw., kortu czy basenu).

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam