Polacy przestają wierzyć w NFZ? Prawie 3 mln leczą się prywatnie

2019-12-09 16:59:12

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne coraz szybciej zyskują na znaczeniu - jeśli tempo przyrostu zostanie utrzymane, w przyszłym roku liczba Polaków korzystających z pozapaństwowej opieki medycznej przekroczy 3 mln.

Jak wskazują dane Polskiej Izby Ubezpieczeń, na koniec września 2019 roku ponad 2,8 mln Polaków korzystało z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. To o przeszło 15% więcej niż rok wcześniej.

Polska w ogonie Europy

Na polisy zapewniające dostęp do prywatnej opieki medycznej wydaliśmy w ciągu trzech pierwszych kwartałów tego roku blisko 640 mln zł, prawie o 9% więcej w stosunku do biegłego roku.

Według szacunków PIU łączne wydatki na zdrowie (zarówno na publiczną, jak i prywatną opiekę) stanową 6,3% PKB Polski. To jeden z najsłabszych wyników spośród wszystkich krajów rozwiniętych. Średnia dla państw OECD wynosi 8,8%.

Najczęściej ubezpieczamy się grupowo w zakładzie pracy

Najpopularniejszą formą dostępu do prywatnej opieki medycznej są ubezpieczenia grupowe, zawierane za pośrednictwem zakładów pracy. Wielu pracodawców traktuje polisy zdrowotne jako jeden z benefitów pozapłacowych wręcz oczekiwanych przez pracowników.

Prywatne pakiety medyczne są najczęściej współfinansowane, rzadziej: finansowane w 100% przez pracodawców. Dokładanie się do składek przez firmy przynosi im wymierne korzyści: zatrudnieni mogą szybciej uzyskać potrzebną pomoc lekarską i zyskują łatwiejszy dostęp do niezbędnych badań czy innych usług medycznych, na które często musieliby długo czekać, licząc na finansowanie ich ze środków publicznych. Szybsza diagnoza i szybsze otrzymanie potrzebnej pomocy lekarskiej wpływa pozytywnie na czas trwania leczenia, a więc i obniżenie liczby godzin absencji chorobowej.

Składka od 30 zł wzwyż

Koszt prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych zaczyna się już od ok 30 zł/mies, choć zwykle w tej cenie ubezpieczony ma dość okrojony zakres usług medycznych do wyboru.

Za pakiety z bogatszym zakresem dostępnych usług bez dopłaty może przyjść zapłacić od 60 do nawet 200 zł/mies. Średnia składka płacona przez Polaków, którzy korzystają z prywatnych polis sięga 60-70 zł/mies.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam