Bądź active z mBankiem: nowa promocja kredytu hipotecznego

2019-11-28 17:25:12

0 zł prowizji dla wszystkich i marża nawet 1,89%, ale dostępna pod kilkoma warunkami – tak wyglądają główne założenia obowiązującej od dziś promocji kredytów hipotecznych w mBanku.

MBank zakończył dotychczasową promocję promocję kredytów i pożyczek hipotecznych „Twoja przestrzeń”, a w jej miejsce uruchomił dziś nową ofertę specjalną: „Bądź active”.

Promocyjnymi warunkami na nowych zasadach zostały objęte kredyty hipoteczne (na zakup domu lub mieszkania, budowę domu, remont lub wykończenie lokalu albo zakup działki), a także kredyty konsolidacyjne i pożyczki zabezpieczone hipoteką.

Obowiązkowe konto + polisa na życie

Każdy, kto zechce skorzystać z promocji „Bądź active”, będzie musiał spełnić dwa podstawowe warunki: założyć eKonto osobiste w mBanku (jeśli jeszcze go nie posiada) i ubezpieczyć swoje życie.

Polisa będzie obowiązywać przez 5 lat, liczone od dnia uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy, jeśli kredyt nie jest wypłacany jednorazowo. Jeżeli o finansowanie ubiega się więcej niż jedna osoba, warunek ubezpieczenia będzie musiał spełnić każdy ze współkredytobiorców.

Miesięczna składka ubezpieczeniowa wynosi 0,0450%, liczone od salda zadłużenia kredytu lub pożyczki. Wysokość opłaty jest stała w całym okresie trwania umowy ubezpieczeniowej.

Osoby, które zrezygnują z polisy przed upływam 5 lat, będą się musiały liczyć z podwyższeniem marży do stawki standardowej. Zmiana nastąpi od następnej raty po upływie okresu wypowiedzenia polisy.

Warunek posiadania konta osobistego dotyczy co najmniej jednego z wnioskodawców.

Kredyt hipoteczny: marża od 1,89%

 • minimalna kwota: 150 000 zł

 • okres spłaty: do 35 lat

 • prowizja: 0%

 • marża dla LtV <= 80%: 2,55% LUB 1,99% (Active) LUB 1,89% (Intensive)

 • marża dla LtV > 80%: 2,65% LUB 2,05% (Active) LUB 1,95% (Intensive)

Marża kredytu hipotecznego dostępna w promocji zależy od dwóch czynników: wysokości wkładu własnego klienta i segmentu, do którego należy.

Najniższą marżę (1,89%) uzyskają osoby z Segmentu Intensive, które wniosą min. 20% wkładu własnego. Przy niższej wpłacie własnej będą mogły liczyć na marżę 1,95%. Do wskazanej grypy odbiorców należą osoby, które spełniają kilka warunków:

 • korzystają już z mkonta Intenvise

 • zasilają konto kwotą min. 7 tys. z/mies.

 • od co najmniej 3 miesięcy korzystają z karty kredytowej lub kredytu odnawialnego w mBanku z limitem min. 10 tys. zł albo mają w mBanku depozyt o wartości min. 50 tys. zł,

 • w co najmniej 3 miesiącach w ciągu ostatniego półrocza wykonali min. 15 płatności kartą mBanku

Dla klientów z Segmentu Active mBank przygotował propozycję marży 1,99% przy wniesieniu min. 20% wkładu własnego i 2,05% przy mniejszym zaangażowaniu własnych środków. Do uprzywilejowanej grupy należą osoby, które:

 • mają dowolne konto w mBanku

 • zapewniają wpływy na konto w mBanku w wysokości min. 5 tys. z/mies.

 • od co najmniej 3 miesięcy korzystają z karty kredytowej lub kredytu odnawialnego w mBanku z limitem min. 1 tys. zł albo mają w mBanku depozyt o wartości min. 25 tys. zł

 • w co najmniej 3 miesiącach w ciągu poprzedzających 6 miesięcy wykonali min. 15 płatności kartą mBanku

Pozostali klienci będą mogli skorzystać z marży 2,55%, o ile min. 20% wartości inwestycji opłacą z własnej kieszeni, lub 2,65%, jeśli ich kapitał na realizację inwestycji jest niższy niż 20% jej wartości.

W każdym w wymienionych wyżej przypadków promocyjna stawka jest o 2 p.p. niższa od tej, która jest dostępna w ramach oferty standardowej kredytu hipotecznego.

Minimalna kwota kredytu 150 tys. zł. Okres umowy może wynieść do 35 lat. Zadłużenie można spłacać w ratach równych lub malejących.

Pożyczka hipoteczna

 • minimalna kwota: 20 000 zł

 • okres spłaty: do 20 lat

 • prowizja: 0%

 • marża: 3,9%

W stosunku do poprzedniej, zakończonej wczoraj, oferty specjalnej pożyczki hipotecznej („Twoja przestrzeń”) mBank w najnowszej promocji – „Badź active” – zniósł prowizję za udzielenie finansowania. Wcześniej wynosiła 0,5%.

Niewielkiemu podwyższeniu uległa wysokość promocyjnej marży. Podczas gdy osoby, które skorzystały z oferty „Twoja przestrzeń” mogły liczyć na marżę 3,85%, w promocji „Bądź active” marża wynosi już 3,9%.

W stosunku do aktualnej marży obowiązującej w ofercie standardowej ta dostępna w promocji „Bądź active” jest aż o 2 p.p. niższa.

Kredyt konsolidacyjny

 • minimalna kwota: 150 000 zł

 • okres spłaty: do 20 lat lub do 35 lat

 • prowizja: 0%

 • marża: 3,9%

Obniżkę prowizji przy lekkim podwyższeniu marży zaserwował mBank również w ramach promocji kredytu konsolidacyjnego.

Warunki poprzedniej promocji („Twoja przestrzeń”) to: 0,2% prowizji i marża 4,25%. Aktualna oferta specjalna („Bądź active”) przewiduje marżę nieco wyższą: 4,3%, ale kredytobiorcy nie muszą już ponosić kosztów prowizji.

Decydując się na skorzystanie z promocji, osoby zaciągające kredyt konsolidacyjny zyskują – podobnie jak przy pożyczce – marżę obniżoną o 2 p.p. w stosunku do oferty standardowej.

Konsolidacją mogą zostać objęte maksymalnie 3 zobowiązania finansowe (np. kredyt gotówkowy, karta kredytowa, linia odnawialna). Jeśli łączna wysokość spłacanych zobowiązań przekroczy 40% całkowitej kwoty kredytu, okres kredytowania może wnieść do 20 lat. Jeśli konsolidowana kwota będzie mieć niższy niż 40-procentowy udział w całkowitej kwocie kredytu, okres spłaty będzie można wydłużyć nawet do 35 lat.

Promocja kredytów i pożyczek pod hipotekę „Bądź active” będzie dostępna do 18 grudnia 2019 r.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam