Przekształcenie użytkowania wieczystego: opłatę za 2019 rok możesz wnieść później

2019-11-20 13:32:30

Nie otrzymałeś jeszcze zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntu we własność? Nie szkodzi. Na dokonanie wpłaty za 2019 rok masz czas do 29 lutego 2020 r.

Mimo że 2019 rok dobiega końca, wielu dotychczasowych użytkowników wieczystych gruntów, które z 1 stycznia br. zostały przekształcone we własność, wciąż nie otrzymało zaświadczenia z kwotą opłaty rocznej i numerem konta do wpłaty. Czy jest się o co martwić? Nie. Termin płatności pierwszej raty został ustawowo przesunięty na przyszły rok.

To, jak szybko możemy uregulować opłatę uwłaszczeniową, zależy od daty wydania przez urząd zaświadczenia o przekształceniu – niezależnie od tego, czy nowy właściciel gruntu zdecyduje się na wnoszenie opłaty w transzach przez kolejne 20 lat, czy zamierza uregulować całość z góry.

Zaświadczenia o uwłaszczeniu wysyłane w trybie standardowym, czyli automatycznie z urzędu, są bezpłatne. Na ich przekazanie pocztą urzędy mają 12 miesięcy od daty przekształcenia.

Osoby, które chcą uzyskać pismo wcześniej, mogą złożyć wniosek o wydanie dokumentu w ciągu 4 miesięcy lub 30 dni (po uzasadnieniu prośby).

Zaświadczenie wydawane na wniosek kosztuje 50 zł.

Nie musisz płacić już teraz

Art. 20 ust. 1 ustawy o przekształceniu wyraźnie stanowi, że opłatę za rok 2019 należy uiścić do 29 lutego 2020 r. Oczywiście należność za 2019 r. może być uregulowana jeszcze w obecnym roku, o ile właściciel lokalu lub garażu otrzyma wcześniej zaświadczenie o przekształceniu, w którym zostanie podana wysokość należnej opłaty i numer konta, na który należy przelać środki.

Kolejne opłaty roczne należy wnosić do 31 marca za bieżący rok, czyli: za 2020 r. do 31 marca 2020 r., za 2012 rok do 31 marca 2021 r., za 2022 rok do 31 marca 2022 r. etc.

W 2020 r. aż dwie opłaty roczne

W związku z przesunięciem terminu płatności za 2019 rok na rok następny Polacy, którzy wybiorą system ratalny, w 2020 r. będą musieli opłacić dwie transze: do 29 lutego 2020 r. za 2019 rok oraz do 31 marca 2020 r. za 2020 rok.

Osoby, które zechcą skorzystać z możliwości wpłaty jednorazowej (z najwyższą bonifikatą), będzie obowiązywał tylko jeden termin: 29 lutego 2020 r.

Za duży koszt? Urząd może zgodzić się na odroczenie

Ustawa przewiduje dodatkowe odstępstwo w zakresie terminów płatności. Z uwagi na to, że osoby, które otrzymają zaświadczenie późno, będą zmuszone do opłacenia dwóch rat z krótkim czasie (za 2019 i 2020 r.), zyskają możliwość odroczenia terminu wpłaty drugiej raty (za 2020 r.).

Skorzystać z tego przywileju można wówczas, gdy zaświadczenie zostanie wydane w grudniu 2020 r. lub później.

Ile wyniesie opłata przekształceniowa?

Roczna opłata za przekształcenie własności gruntu ma być równa opłacie z tytułu użytkowania wieczystego, która byłaby należna za 2019 rok, gdyby do uwłaszczenia nie doszło. Pobierana ma być przez 20 lat, przy czym w każdej chwili można zdecydować się na opłacenie pozostałej należności z góry.

Osoby, które zdecydują się na dokonanie jednorazowej wpłaty w pierwszych latach, będą mogły skorzystać ze zniżki. Bonifikata Skarbu Państwa wyniesie nawet 60%, ale jest warunek: musi zostać wniesiona w pierwszym roku po przekształceniu na pisemny wniosek interesanta. Wniosek można jednak złożyć dopiero po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu. Niestety wielu Polaków wciąż nie otrzymało niezbędnego pisma i prawdopodobnie już go nie otrzyma go w 2019 roku. Jest jednak szansa na zachowanie zniżki.

Chcesz skorzystać z ulgi w opłacie przekształceniowej, ale jeszcze nie otrzymałeś zaświadczenia z urzędu? Jeśli dopełnisz odpowiednich formalności, bonifikata 60% nie przepadnie nawet w 2020 roku.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam