Ranking kredytów dla firm: 50 000 zł na 12 miesięcy

2019-10-18 00:00:00

Marża 0% i prowizja obniżona do 2,99% – to główne warunki cenowe najtańszego kredytu, z którego obecnie może skorzystać przedsiębiorca. Wystarczy spełnić proste warunki. Jakie? Sprawdzisz w najnowszym rankingu kredytów dla firm, przygotowanym przez Comperia.pl.

Szukasz korzystnego sposobu finansowania wydatków związanych z rozwojem twojej firmy? Sprawdziliśmy, w których bankach możesz liczyć na najkorzystniejsze warunki kredytowania na najprostszych zasadach – bez konieczności zabezpieczania długu polisą na życie. Podczas analizy dostępnych obecnie ofert wzięliśmy pod uwagę zarówno kredyty inwestycyjne, jak i obrotowe, w ramach których na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej można pozyskać  50 000 zł, a spłatę rozłożyć na 12 miesięcy. Naszym celem było wyłonienie kredytu cechującego się najniższą dostępną marżą, bez zawężania porównywanych ofert do jednego rodzaju finansowania.

W przypadku pożyczek, w których zamiast jednej stawki procentowej obowiązują widełki cenowe, w tabeli rankingowej podaliśmy wysokość minimalnej i maksymalnej marży, stosowanej przez bank, a o miejscu w zestawieniu decydowała najniższa wartość. W przypadku remisu o zajęciu danej pozycji decydowała wysokość prowizji za udzielenie kredytu.

W analizie uwzględniliśmy po jednej ofercie poszczególnych banków, charakteryzującej się najkorzystniejszymi warunkami cenowymi zgodnie z przyjętymi w rankingu kryteriami.

Przygotowane zestawienie rozszerzyliśmy dodatkowo o informacje dotyczące maksymalnej dostępnej kwoty kredytu.

Poniżej publikujemy siedem najlepszych propozycji finansowania oraz wymieniamy warunki zwycięskiej oferty.

Najlepsze kredyty dla firm :
50 tys. zł na 12 miesięcy

Bank

Oferta

Marża

Prowizja
przygoto-
wawcza

Wcześniejsza spłata

Maks. kwota kredytu

BNP Paribas

Mikro Kredyt

0%

2,99%

0%

250 000 zł

IdeaBank

Kredyt FAIR z miesięczną ratą 0 zł

1%*

7,99%

3%

500 000 zł

Bank BPS

Kredyt w rachunku bieżącym - mikro

1,5% - 3,5%

2%

0%

1 250 000 zł

Crédit Agricole

Kredyt inwestycyjny

od 1,95%

od 1,5%

2%

4 000 000 zł

PKO Bank Polski

Kredyt inwestycyjny MSP

od 2,2%

od 1,5%

2%

ustalana indywidualnie

Nest Bank

BIZnest Kredyt w Ratach - Profesjonalista

od 2,74%

od 0%

5%

650 000 zł

IN Bank Śląski

Pożyczka dla Przedsiębiorców

3% - 8%

od 0%

0%

1 200 000 zł

Źródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl
*Oprocentowanie 0% dostępne dla klientów realizujących wpływy do Idea Banku

Miano najlepszego kredytu dla przedsiębiorców przypadło w październiku produktowi Mikro Kredyt w Banku BNP Paribas. Nowa oferta specjalna, przygotowana została dla klientów, którzy nie mają żadnych produktów kredytowych w segmencie MICRO w BNP Paribas na moment wnioskowania o kredyt.

W ramach Kredytu dla Firm 2,99% przedsiębiorcy mogą wnioskować o finansowanie w wysokości maksymalnie 250 000 zł na okres do 12 miesięcy. Pozyskane pieniądze można przeznaczyć na dowolne cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Marża w całym okresie kredytowania wynosi 0%, prowizja za udzielenie kredytu ustalona została na poziomie 2,99%

0% wynosi także prowizja od zaangażowania oraz prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu. Kredytobiorca może więc w dowolnej chwili nadpłacać lub całkowicie spłacić zadłużenie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Z promocji można skorzystać tylko raz w trakcie jej trwania. Nie trzeba w tym celu wykupować polisy na życie. Obowiązuje jedynie standardowy dla różnego typu ofert specjalnych warunek udzielenia zgody dla banku na kontakt marketingowy oraz konieczność posiadania konta do obsługi kredytu.

Oferta jest dostępna w placówkach BNP Paribas.

BNP Paribas jako jedyny bank wymieniony w tabeli stosuje jedną stawkę marży dla wszystkich klientów, kwalifikujących się do skorzystania z danego kredytu. Pozostałe instytucje różnicują wysokość marży w zależności od wyniku oceny zdolności i wiarygodności kredytowej wnioskodawcy lub dobrania produktów dodatkowych. Cztery z siedmiu wymienionych banków podobny mechanizm stosują także w przypadku prowizji przygotowawczej. Również w przypadku czterech ofert fakt przedwczesnego rozliczenia się z umowy kredytowej skutkuje obciążeniem kieszeni kredytobiorcy dodatkową opłatą.

Najwyższy limit kwotowy pożyczki obowiązuje w ramach Kredytu w rachunku bieżącym w Banku BPS. Nie oznacza to jednak, że każdy przedsiębiorca będzie mógł otrzymać do dyspozycji tak wysoką sumę. Maksymalna kwota finansowania dostępna w danej chwili dla konkretnego przedsiębiorcy w przypadku każdego kredytu zależy od bieżącej zdolności kredytowej firmy.

Ekspert Comperia.pl