UFG nie podwyższy składki OC

2019-08-20 15:50:26

UFG nie planuje podwyższenia składki dla ubezpieczycieli komunikacyjnych, przynajmniej w najbliższym czasie. Składka pozostanie na tym samym poziomie, choć pierwotnie miała być obniżona.

Jak podała wczoraj Kancelaria Prezydenta RP, prezydent Andrzej Duda zatwierdził nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która zawiera zasady wypłaty przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) roszczeń z polis OC po wyczerpaniu się sumy gwarancyjnej.

To dobra wiadomość dla ofiar wypadków komunikacyjnych, do których doszło wiele lat temu. Będą otrzymywać należne im renty mimo wyczerpania przeznaczonych na ten cel rezerw w ubezpieczeniach sprawców zdarzeń. Pieniądze będzie wypłacał UFG ze środków pochodzących ze składek wpłacanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Poszkodowani sprzed lat wkrótce będą mogli złożyć wnioski o przyznanie nowe renty z UFG w związku z ich obecną sytuacją życiową. Zmiany nie obejmą jednak zadośćuczynień.

Nowelizacja ustawy rozwiąże problem limitu odpowiedzialności ubezpieczycieli w polisach OC po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej. Z uwagi na zmiany gospodarcze (w tym inflację) limity obowiązujące przed 20 laty były o wiele niższe niż obecnie. Przykładowo: limit na jednego poszkodowanego w 1991 r. wynosił tylko 720 tys. zł, podczas gdy w 2005 r. został ustalony na 350 tys. euro. Skutkiem zmian ofiary, które ucierpiały w wypadkach wiele lat temu, mogły zostać pozbawione środków do życia - wskazano w komunikacie UFG.

Zdaniem Elżbiety Wanat Połeć, prezesa UFG, wprowadzane zmiany nie będą nadmiernie obciążać budżetu UFG - przyszłe wypłaty będą finansowane a bieżących przychodów funduszu. Podwyższenie składki dla ubezpieczycieli nie będzie konieczne, jednak uniemożliwi planowane wcześniej jej obniżenie.

Fundusz jest w bardzo dobrej kondycji finansowej i gdyby nie to nowe zobowiązanie, UFG wystąpiłby o obniżenie składki płaconej przez ubezpieczycieli komunikacyjnych (Elżbieta Wanat Połeć, prezes UFG)

Obecna składka płacona do UFG przez ubezpieczycieli wynosi 1,3% składki płaconej przez klientów z obowiązkowych polis OC (komunikacyjnych i rolnych).

Obecnie UFG wypłaca ponad 900 rent. W przypadku blisko 25%  szkód z OC (300 rent) suma gwarancyjna już została lub zostanie wyczerpana w ciągu dekady. Największy odsetek z tej grupy stanowią zdarzenia sprzed 2006 r. - podaje UFG.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam