Mój Prąd - do 5 000 zł dotacji do instalacji fotowoltaicznych

2019-08-08 16:14:16

Z końcem wakacji startuje nowy program dofinansowania do zakupu instalacji fotowoltaicznych, przeznaczony dla konsumentów. Przełączając się na zieloną energię z programem "Mój prąd", można zaoszczędzić do 5000 zł na zakupie i montażu paneli słonecznych.

"Mój prąd" to kolejny rządowy program wsparcia finansowego, przygotowanego dla osób zainteresowanych montażem paneli słonecznych. Projekt dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych został opracowany przez Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja ekologicznych źródeł energii wśród polskich gospodarstw domowych - ze szczególnym uwzględnieniem terenów słabiej zurbanizowanych. Zgodnie z rządowymi szacunkami projekt ma doprowadzić do założenia ok 200 tys. instalacji fotowoltaicznych, co przełoży się na redukcję dwutlenku węgla w atmosferze o 600–800 tys. ton. Szacowana ilość energii wyprodukowanej z nowych instalacji to ok 1 TWH.

Zwrot do 5 000 zł

Program umożliwia osobom fizycznym uzyskanie zwrotu do 50% kosztów kwalifikowanych, poniesionych na instalację paneli słonecznych (z niezbędnym oprzyrządowaniem), ale nie więcej niż 5 000 zł.

Przyjmując, że średni koszt zakupu i montażu fotowoltaiki wynosi ok 15 000 zł, oznacza to, że skorzystanie z programu pozwoli na ograniczenie kosztów inwestycji nawet o 1/3.

Koszty kwalifikowane = koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej

Dofinansowaniem objęta jest fotowoltaika o mocy 2-10 kW. Panele muszą być nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż na 24 miesiące przed ich instalacją).

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Zgodnie z założeniami programu o zwrot można się ubiegać tylko w przypadku wydatków poniesionych nie wcześniej niż przed 23.07.2019 r.

Jako datę powstania kosztu uznany będzie dzień opłacenia faktury.

Instalacja przyłączona przez OSD nie może być zakończona przed ogłoszeniem naboru, ale musi być ukończona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Momentem zakończenia inwestycji jest chwila zainstalowania licznika dwukierunkowego.

Do wniosku o dofinansowanie beneficjenci programu będą musieli dołączyć:

  • fakturę zakupu i montażu instalacji paneli fotowoltaicznych,
  • dowód zapłaty faktury,
  • dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego.

Formalności nie kończą się jednak w momencie pozyskania środków. Każdy beneficjent będzie zobowiązany do udzielenia zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w czasie do 3 lat od dnia otrzymania dopłaty.

Kto pierwszy, ten lepszy

Osoby, które chcą skorzystać z dofinansowania, muszą się uzbroić w cierpliwość. Termin startu przyjmowania wniosków zostanie podany dopiero na przełomie sierpnia i września 2019 r. Nabór będzie prowadził Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiG.

Wnioski będzie można składać jedynie w formie papierowej (osobiście w NFOŚiGW, za pośrednictwem poczty lub kuriera).

Budżet programu to 1 mld zł. Dofinansowania będą udzielane według kolejności składania wniosków.

Nie każdy dostanie na dopłatę

Z udziału w programie "Mój prąd" wykluczone są osoby, które otrzymały już dopłaty do inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu.

Do programu nie kwalifikują się przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam