Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem z dopłatą MdM?

2019-07-05 09:41:54

Mieszkanie z obciążoną hipoteką można sprzedać, ale jeśli zostało kupione na kredyt hipoteczny z dopłatą MdM, kredytobiorca może się narazić na kary finansowe.

Każdą nieruchomość, nawet z obciążoną hipoteką, można sprzedać w dowolnej chwili – o ile tylko znajdzie się kupiec, a jej stan prawny nie budzi zastrzeżeń. Nie można jednak razem z mieszkaniem odsprzedać kredytu, który został wcześniej zaciągnięty na zakup lokalu.

Dodatkowy problem może się pojawić, gdy mieszkanie zostało kupione na kredyt hipoteczny z dopłatą z programu Mieszkanie dla Młodych. Kredytobiorca może ponieść wówczas duże koszty.

Obowiązkowe zwolnienie hipoteki

Jeśli na mieszkaniu jest ustanowione zabezpieczenie hipoteczne, do sfinalizowania transakcji obecny właściciel nieruchomości będzie potrzebował zgody swojego banku na zwolnienie hipoteki. Zgoda zostanie udzielona pod warunkiem całkowitej spłaty pozostałego zadłużenia (alternatywą może być przeniesienie zabezpieczenia na inną nieruchomość).

Do 3% prowizji od wcześniejszej spłaty

Pozbywając się kredytu przed czasem, kredytobiorca zwraca bankowi jedynie kwotę kapitału pozostałego do spłaty – bez odsetek, które zostałyby doliczone do przyszłych rat, jeśli byłyby nadal opłacane zgodnie z harmonogramem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (w przypadku umów zawartych po 22 lipca 2017 r.) od nadpłat kredytu hipotecznego z oprocentowaniem zmiennym (a takich w Polsce udziela się najwięcej) każdy bank może naliczyć dodatkową opłatę – ale tylko w ciągu 3 pierwszych lat. Prowizja od wcześniejszej spłaty może wynieść maksymalnie 3% kwoty spłaconej przedterminowo.

Kto będzie musiał zwrócić dopłatę MdM?

Na dodatkowe koszty narażeni są beneficjenci programu Mieszkanie dla Młodych. Osoby, które spłacą kredyt MdM przed upływem 5-letniego okresu karencji, będą musiały oddać środki otrzymane w ramach dofinansowania. Ale nie wszystkie. Kwota zwrotu zostanie obliczona z uwzględnieniem czasu, jaki pozostał do upływu karencji.

wysokość zwrotu = otrzymana dopłata * (liczba pełnych miesięcy pozostałych do zakończenia okresu 5 lat / 60)

Przykład: jeśli kredytobiorcy pozostał rok do zakończenia okresu 5 lat, będzie musiał zwrócić 20% otrzymanej dopłaty. Osoba, która sprzeda mieszkanie po 2,5 roku od zakupu, zostanie zobowiązana do zwrotu 50% dopłaty.

Okres 5 lat jest naliczany w pełnych latach kalendarzowych. W praktyce karencja trwa więc dłużej: do końca roku, w którym dokonano zakupu mieszkania + 5 pełnych, kolejnych lat kalendarzowych.

Okres karencji nie dotyczy beneficjentów, którzy skorzystali z programu przed 1 września 2015 r. Ci mogą sprzedać nieruchomość w dowolnym czasie, bez narażania się na zwrot dofinansowania.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam