Jak działa linia kredytowa dla firm?

2019-06-26 10:24:44

Linia kredytowa to limit w koncie firmowym, z którego można korzystać wówczas, gdy na rachunku bieżącym zabraknie środków. Dzięki linii przedsiębiorca może w prosty i wygodny sposób zachować płynność finansową, ale ma to swoją cenę.

Z linii kredytowej może korzystać każdy: osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne, partnerskie, a nawet wspólnoty mieszkaniowe. Formę linii najczęściej przybiera kredyt obrotowy - umożliwia łatwy dostęp do dodatkowych środków, które można przeznaczać na opłacanie bieżących wydatków przedsiębiorstwa.

Maksymalna kwota debetu dostępnego w ramach linii zależy od zdolności kredytowej przedsiębiorstwa i może sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych. Okres trwania umowy to z kolei 12 miesięcy, z możliwością odnowienia na kolejny rok w przypadku terminowej spłaty zobowiązania.

Linie kredytowe podlegają obowiązkowemu ustanowieniu zabezpieczenia zwykle tylko w przypadku wysokich limitów oraz młodych firm.

Zasady korzystania z linii kredytowej

Linia kredytowa jest udostępniana w rachunku osobistym, powiększając dostępne środki. Korzystając z konta, w pierwszej kolejności przedsiębiorca wydaje własne pieniądze, a kiedy się skończą, zaczyna korzystać z debetu w ramach linii. Każda wpłata środków na rachunek przedsiębiorcy powoduje spłatę bieżącego zadłużenia, dając jednocześnie możliwość ponownego wykorzystania zwolnionych środków.

Koszty linii kredytowej

Od wykorzystanych środków z linii kredytowej (ale nie od udostępnionego limitu) bank pobiera odsetki - i to niemałe. Zazwyczaj stosowane w umowie oprocentowanie jest niewiele niższe niż aktualne maksymalne oprocentowanie kredytów.

Oprocentowanie, mimo że jest podstawowym kosztem zadłużenia, to nie jedynym. Dodatkowo bank może nałożyć na kredytobiorców następujące opłaty:

  • prowizja za rozpatrzenie wniosku
  • prowizja za uruchomienie linii
  • prowizja za odnowienie (prolongatę) linii na kolejny okres
  • prowizja za gotowość środków

Każda z prowizji sięga zwykle 0-2% i jest naliczana od kwoty dostępnego limitu. 2% przeważnie kosztuje również podwyższenie pierwotnie ustalonego debetu.

Choć nie jest to obowiązkowym elementem umowy, klient może wykupić ubezpieczenie, z którego nastąpi spłata zadłużenia w razie nieprzewidzianych zdarzeń. Zakup polisy często umożliwia uzyskanie obniżki marży.

Formalności i dokumenty

Do uzyskania linii kredytowej banki wymagają udokumentowania dochodów - zwykle wystarczą wyciągi z rachunku firmowego za ostatnie 6 lub 12 miesięcy, księga przychodów i rozchodów, PIT lub ewidencja przychodów za poprzedni rok podatkowy.

Mogą być również wymagane zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami podatku i składek ZUS, choć najczęściej wystarczą same potwierdzenia dokonanych wpłat.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam