Łatwiej odzyskasz odszkodowanie za opóźniony lot. Powołano Rzecznika Praw Pasażerów

2019-04-26 13:51:20

Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) powołał do życia nową instytucję, chroniącą prawa konsumentów: Rzecznika Praw Pasażerów. To nowa broń klientów usług lotniczych, dzięki której sprawy przeciwko liniom lotniczym czy biurom podróży mają rzadziej trafiać do sądów.

Dzięki urzędowi Rzecznika Praw Pasażerów poprawi się pozycja konsumentów w sporach z przewoźnikami, biurami podróży czy sprzedawcami biletów lotniczych. W razie negatywnego rozpatrzenia reklamacji usług i odmowy wypłaty odszkodowania pasażerowie nie będą zmuszeni do wkraczania na drogę sądową. Będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy rzecznika, który rozpocznie mediacje między konsumentem a przewoźnikiem. Opłatami za mediacje nie będą również obciążane firmy, z którymi spór prowadzą konsumenci.

Rzecznik Praw Pasażerów jest wpisany w rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Brak opłat za skierowanie sprawy do rzecznika to nie jedyna zaleta tej instytucji. Prowadzone u rzecznika postępowania będą musiały zostać zakończone w terminie do 90 dni.

Do rzecznika mogą być kierowane sprawy dotyczące niekorzystnego rozpatrzenia reklamacji dotyczących m.in. odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot, zniszczony bagaż czy odmowę wejścia na pokład samolotu.

RPP będzie zajmował się postępowaniem zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Wymiana informacji między stronami będzie mogła się odbywać w postaci elektronicznej lub papierowej. Dzięki temu strony sporu unikną konieczności osobistego stawiania się do rozmów lub wysyłania swoich przedstawicieli. Na ten rodzaj mediacji muszą wyrazić zgodę obie strony konfliktu.
Pasażerowie, którzy nie skorzystają z usług rzecznika, tylko od razu wejdą na drogę sądową, będą zobowiązani do złożenia wyjaśnień dotyczących rezygnacji z pomocy Rzecznika Praw Pasażera.

W grupie podmiotów, które zajmują się ochroną praw konsumentów, oprócz Rzecznika Praw Pasażerów znajdują się m.in. Rzecznik Finansowy, Arbiter Bankowy, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Inspekcja Handlowa, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Rzecznik Praw Pasażera Kolei i Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam