Ile kosztuje inspekcja budowlana do kredytu hipotecznego?

2018-10-26 12:51:47

Zaciągając kredyt hipoteczny, musimy się liczyć z szeregiem kosztów okołokredytowych, wśród których znajdują się koszty wyceny nieruchomości, a w przypadku tych dopiero powstających - również inspekcji budowlanych. Sprawdziliśmy, jakie opłaty pobierają banki za te czynności.

Zabezpieczeniem każdego kredytu hipotecznego (a także pożyczki hipotecznej) jest hipoteka na nieruchomości. Ustanawia się ją na mocy wniosku złożonego do sądu wieczystoksięgowego o dokonanie wpisu hipotecznego w księdze wieczystej danej nieruchomości.

Najczęściej hipoteka jest ustanawiana na tej nieruchomości, na której zakup lub budowę kredytobiorca pożycza od banku pieniądze. Wiele banków pozwala również na ustanowienie zabezpieczenia na innej nieruchomości - należącej do kredytobiorcy lub osoby trzeciej. W tym ostatnim przypadku niezbędne do tego będzie uzyskanie zgody właściciela nieruchomości.

Przed przyjęciem zabezpieczenia bank musi najpierw ustalić wartość mieszkania, domu czy działki, na których zostanie ustanowiona hipoteka. Oszacowania dokonuje się na podstawie wyceny nieruchomości, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym. Choć formalnościami w tym zakresie zajmie się w imieniu klienta bank na etapie rozpatrywania wniosku kredytowego, to kosztami obciąży klienta.

W większości banków za wycenę klient zapłaci dopiero wówczas, gdy kredyt zostanie mu udzielony. Jeśli jego wniosek zostanie odrzucony, koszt dokonanej wcześniej wyceny przejmie na siebie bank. Jednocześnie w niektórych instytucjach klient ma możliwość złożenia wraz z wnioskiem kredytowym własnego operatu szacunkowego (sporządzonego przez wybranego przez siebie rzeczoznawcę).

W przypadku zakupu mieszkania od dewelopera niektóre banki rezygnują ze zlecania wyceny rzeczoznawcy, przyjmując do obliczeń wartość lokalu podaną w umowie deweloperskiej (akcie notarialnym).

Koszty wyceny nieruchomości w wybranych bankach:

Koszty wyceny nieruchomości w wybranych bankach
BankMieszkanieDom jednorodzinny
ING Bank Śląski420 zł680 zł
Alior Bankwedług kosztów ustalonych przez rzeczoznawcęwedług kosztów ustalonych przez rzeczoznawcę
BOŚ Bank550 zł930/1160 zł
Bank BPS480/540 zł840/1080 zł
Santander Bank Polska450 zł800 zł
PKO Bank Polski300 przy kredytach do 80 000 zł lub 400 zł w pozostałych przypadkach300 przy kredytach do 80 000 zł lub 700 zł w pozostałych przypadkach

O ile opłata ponoszona za operat szacunkowy jest w istocie opłatą dokonywaną na rzecz osoby trzeciej (rzeczoznawcy), a bank jedynie pośredniczy w całym procesie, o tyle opłata za inspekcję nieruchomości to koszt płacony bankowi. Inspekcje polegają na skontrolowaniu przez bank stanu budowy przed wypłatą kolejnej transzy kredytowej. Po upewnieniu się, że stan zaawansowania prac budowlanych jest zgodny z harmonogramem budowy, bank przelewa pieniądze na konto dewelopera (w przypadku zakupu nieruchomości od dewelopera) lub kredytobiorcy (w przypadku stawienia domu systemem gospodarczym).

Opłata za inspekcję nieruchomości w wybranych bankach
BankOpłata za każdą inspekcję
ING Bank Śląski150 zł
Alior Bank250 zł
BOŚ Bank290/475 zł
Bank BPS100 zł
Santander Bank Polska150 zł
Citi Handlowy250 zł
Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam