Kredyt refinansowy a konsolidacyjny: czym się różnią?

2018-10-23 12:24:36

Choć pojęcia kredytu refinansowego i konsolidacyjnego używaną bywają zamiennie, to w praktyce są to dwa odrębne produkty finansowe. Wyjaśniamy, czym się różnią.

Kredyt refinansowy to kredyt, który można zaciągnąć na spłatę innego kredytu. Jeśli chcemy w ramach jednej umowy połączyć spłatę kilku kredytów lub spłacić jeden posiadany już kredyt, a przy okazji dobrać gotówkę na inny cel, wówczas zaciągniemy kredyt nie refinansowy, a konsolidacyjny.

Jak działa kredyt refinansowy?

Kredyty refinansowe najczęściej są stosowane na rynku finansowania hipotecznego. Kupując mieszkanie lub budując dom, najczęściej posiłkujemy się kredytem. Jego spłatę rozkładamy nawet na kilkadziesiąt lat. Na przestrzeni tego czasu oferta kredytowa banków może ulec znacznej zmianie. Kredyt, który był opłacalny 10 lat temu, może po dekadzie okazać się drogi w stosunku do ofert, dostępnych obecnie. Jeśli kredytobiorca stwierdzi, że zastępując stary kredyt nowym, skorzysta na tej zamianie, może skorzystać z refinansowania.

Refinansując zadłużenie, spłacamy je całkowicie za pomocą nowego kredytu, na nowych warunkach. To szansa na wynegocjowanie z bankiem korzystniejszych zasad spłaty niż te, które obowiązywały nas wcześniej. Nowe zobowiązanie możemy rozłożyć na inny okres kredytowania niż ten, który obowiązywał w ramach poprzedniej umowy. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostosować wysokość kolejnych rat do naszej aktualnej sytuacji finansowej.

Jak działa kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny pozwala na spłatę wielu zobowiązań kredytowych: kredytów gotówkowych, ratalnych, samochodowych, kart kredytowych itp. Zaciągając go, można jednocześnie dobrać dodatkowe środki, które wydamy na co chcemy.

Kredyt konsolidacyjny może przybrać formę kredytu gotówkowego lub hipotecznego. W pierwszym przypadku zasady i koszty spłaty będą podobne jak w przypadku zwykłych kredytów konsumpcyjnych, a w drugim: hipotecznych. Zasadniczą różnicą między tymi dwoma typami zobowiązań jest sposób zabezpieczenia spłaty zadłużenia. W przypadku konsolidacji hipotecznych obowiązkowo stosowane jest zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości. Przy konsolidacjach bank może udzielić kredytu bez zabezpieczenia lub zadowoli się wymogiem wykupienia polisy na życie czy od utraty pracy.

Warto podkreślić, że stosując zabezpieczenie hipoteczne, kredytobiorca uzyskuje korzystniejsze warunki spłaty: może uzyskać wyższą kwotę kredytu (zależną od zdolności kredytowej i wartości nieruchomości), dużo niższe oprocentowanie, a spłatę zadłużenia rozłoży nawet na 20-30 lat. Konsolidować z zastosowaniem zabezpieczenia hipotecznego rzadko jednak opłaca się kredyty zaciągnięte na zakup lub budowę nieruchomości. Mimo identycznego zabezpieczenia marże stosowane w konsolidacjach zazwyczaj przewyższają marże dostępne w kredytach zaciąganych na cele mieszkaniowe.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam