Ruszył program Czyste Powietrze: dofinansowanie do 90% kosztów termomodernizacji domu

2018-09-28 15:12:36

Już można składać wnioski o dofinansowanie do termomodernizacji i wymiany źródła ciepła w domach jednorodzinnych. Dopłata może sięgać nawet do 90%. Najwięcej zyskać mogą rodziny z najniższymi dochodami.

Program Czyste Powietrze uruchomiony przez Ministerstwo Środowiska to jeden ze sposobów na walkę ze smogiem. Głównym źródłem zanieczyszczeń w największych polskich miastach jest używanie kiepskiej jakości opału, wypalanie śmieci i ogrzewanie domów jednorodzinnych za pomocą przestarzałych pieców. Dzięki dofinansowaniu dostępnemu w ramach programu Polacy mają chętniej wymieniać instalacje grzewcze na nowocześniejsze, a zarazem bardziej ekologiczne, dzięki czemu można będzie liczyć na poprawę jakości powietrza.

Dotacja lub tania pożyczka

Środki przeznaczone na dofinansowanie do termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła to 103 mld zł. Z tej kwoty 63,3 mld zł przewidziano na dotacje, z kolei 39,7 mld zł będą rozdysponowane w formie pożyczek zwrotnych. Program powstał na mocy porozumienia pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) a 16 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska (WFOŚiGW) i BOŚ Bankiem. Będzie prowadzony w okresie od 2018 do 2029 r.

Dofinansowanie na wymiany pieców i termomodernizację

Beneficjenci programu mogą uzyskać dopłaty do wymiany przestarzałych źródeł ciepła opalanych węglem na węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne lub pompy ciepła. Oprócz tego można liczyć na dofinansowanie do termoizolacji domów jednorodzinnych. Pozyskane pieniądze można przeznaczyć na docieplenie budynku, zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne).

Dla osób, które planują budowę własnego domu, przygotowano możliwość uzyskania dopłat na zakup i montaż węzłów cieplnych, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych lub na paliwo stałe oraz pomp ciepła.

Dopłaty 30-90% kosztów inwestycji

Biorąc udział w programie Czyste Powietrze, można uzyskać dopłatę w wysokości od 30% do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Minimalna kwota inwestycji to 7 000 zł. Ostateczna wysokość dofinansowania będzie zależna od dochodu w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego.

Dopłaty w maksymalnej wysokości otrzymają rodziny o najniższych dochodach - do 600 zł w przeliczeniu na osobę. Na dofinansowanie 32% mogą liczyć gospodarstwa domowe z dochodem przeliczeniowym powyżej 1600 zł/os. Pozostałą kwotę inwestycji należy pokryć z własnych środków lub można skorzystać z nisko oprocentowanej pożyczki (WIBOR 3M + 70 pkt. bazowych, min. 2% w skali roku - aktualnie: 2,4%). Planowany okres spłaty pożyczki to 15 lat.

Maksymalny limit kosztów kwalifikowanych, do których można uzyskać dofinansowanie, to 53 tys. zł.

Dotacja nie będzie stanowiła przychodu podlegającemu opodatkowaniu.

Wnioski można składać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska lub Banku Ochrony Środowiska.

Ilona Maciejuk