Zmiany w kredytach studenckich: wnioski będą przyjmowane przez cały rok

2018-08-21 08:56:03

Wnioski o kredyt studencki w 2018 r. będą przyjmowane jeszcze tylko do 20 października. Czas na podpisanie umowy z jednym z czterech banków współpracujących z BGK mija 31 grudnia br. Jest to już ostatni rok, w którym stosowane będą terminy składania wniosków. Od 2019 r. o kredyt studencki będzie można się ubiegać w dowolnym czasie.

O kredyt studencki mogą się ubiegać osoby, które już uczęszczają na uczelnię wyższą lub dopiero rozpoczynają naukę, a dochód w przeliczeniu na członka ich rodziny nie przekracza 2500 zł netto. Najtrudniejszym do spełnienia warunkiem dla studenta może być jednak nie kryterium dochodowe, a konieczność znalezienia poręczyciela spłaty zadłużenia. Często żyrantami stają się rodzice lub krewni wnioskodawcy. Osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji materialnej mogą skorzystać z poręczenia BGK.

Zaletą tego typu finansowania nauki jest niskie oprocentowanie pożyczki, które nie może przekraczać 1,2 stopy redyskonta weksli NBP, przy czym połowę odsetek spłaca za studenta BGK. Aktualnie oprocentowanie kredytów dla studenta kształtuje się na poziomie ok 2,1% - to daleko poniżej najtańszych kredytów gotówkowych dostępnych dla konsumentów. Ze względu na opłacalność tego rodzaju finansowania studenckich kredytobiorców przybywa z każdym rokiem. W roku akademickim 2017/2018 zawarto łącznie 3 747 umów (o 4% więcej niż w roku poprzedzającym).

Kredyt studencki może zostać udzielony na cały okres nauki (nie dłużej niż na 6 lat w przypadku studentów i maksymalnie na 4 lata w przypadku doktorantów) lub krócej - zależnie od preferencji kredytobiorcy. W przeciwieństwie do standardowej pożyczki gotówkowej kredyt studencki wypłacany jest w formie comiesięcznych transz, przekazywanych przez 10 miesięcy w roku (z przerwą w okresie wakacyjnym).

Maksymalna wysokość pojedynczej transzy może wynieść 1000 zł. Student może wybrać jednak inny wariant kwotowy: 400 zł, 600 zł lub 800 zł miesięcznie. Deklarowaną we wniosku wysokość transzy można zmienić już w trakcie trwania umowy.

Spłatę zadłużenia kredytobiorca rozpocznie dopiero po 2 latach od zakończenia studiów, chyba że na swój wniosek rozpocznie spłatę wcześniej. Osoby z najwyższą średnią w indeksie będą mogły liczyć na umorzenie części kredytu, zgodnie z zasadą:

  • umorzenie 50% kwoty kredytu dla osób, które ukończą studia w grupie do 1% najlepszych absolwentów,
  • umorzenie 35% kwoty kredytu dla osób, które ukończą studia w grupie od 1,01%  do 5%najlepszych absolwentów,
  • umorzenie 20%  kwoty kredytu dla osób, które ukończą studia w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów.

Wniosek o kredyt studencki można złożyć w jednym z zaledwie czterech banków, które posiadają stosowną umowę podpisaną z BGK:

  • PKOP BP
  • Bank Pekao
  • BPS
  • SGB-Bank

Terminy składania wniosków o preferencyjną pożyczkę dla studenta będą w tym roku obowiązywać po raz ostatni. 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na mocy której od 2019 r. kredyty studenckie będą udzielane przez cały rok. Zobowiązanie będzie można również zaciągnąć w SKOK-ach (o ile te podpiszą stosowne umowy z BGK).

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam