Zadośćuczynienia dla rodzin ofiar wypadków mogą być niższe o 30%

2017-11-28 10:13:22

Tylko co trzecia osoba akceptuje pierwotną wysokość proponowanego „odszkodowania” (zadośćuczynienia) po śmierci bliskiej osoby, np. w wypadku samochodowym. Trwające prace nad standaryzacją wypłat mogłyby ukrócić proceder nagminnego zaniżania wartości zadośćuczynień przez ubezpieczycieli. Rzecznik Finansowy ostrzega jednak, że sugerowane kwoty nowego taryfikatora mogą być nawet o 30% niższe niż sumy obecnie zasądzane przez sądy.

W przypadku śmierci danej osoby w wypadku drogowym rodzina ofiary może liczyć na finansowe zadośćuczynienie. Aktualnie brakuje jednak odpowiednich przepisów, które ujednolicałyby wysokość wypłat należnych poszkodowanym. Choć w początkach bieżącego roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała rekomendacje dobrych praktyk w zakresie zadośćuczynień, to nie opracowała tabeli stawek, która miałyby posłużyć za drogowskaz zarówno zakładom ubezpieczeniowym, jak i sądom.

Wkrótce ma się to zmienić. Powołane przez KNF Forum Zadośćuczynień wydało propozycję wdrożenia ustawy, która zawierałaby m.in. taryfę stawek zadośćuczynień.

Obecnie brak taryfikatora chętnie wykorzystują ubezpieczyciele, którzy starają się minimalizować swoje straty, przyznając rodzinom ofiar możliwie niskie sumy świadczeń. Proponowane kwoty są zadowalające jedynie dla co trzeciej osoby uprawnionej do otrzymania pomocy.

Zgodnie z danymi Polskiej Izby Ubezpieczeń tylko 39% wypłacanych zadośćuczynień kończy się na etapie uznania zakładów ubezpieczeń. W pozostałych przypadkach rodzina zmarłego składa odwołania od decyzji ubezpieczyciela lub domaga się wyższego świadczenia na drodze sądowej. 37% wszystkich zadośćuczynień zostaje wypłaconych na podstawie zawartej między stronami ugody. W pozostałych 24% spraw wypłata świadczenia następuje dopiero po zapadnięciu wyroku sądowego.

Kierowanie spraw do sądów okazuje się przy tym bardzo opłacalne. Sądy przyznają kwoty nawet o połowę wyższe niż sumy, które pierwotnie skłonni byli wypłacić ubezpieczyciele.

Niestety wszystko wskazuje na to, że taryfa stawek zadośćuczynień zostanie wyliczona nie tylko w oparciu o orzecznictwo, ale i świadczenia wypłacane na etapie uznania zakładów ubezpieczeń. To w konsekwencji znacznie zaniży standardowe wypłaty.

Poniżej prezentujemy wybrane wartości wypłat, które obowiązywałyby, gdyby taryfikator został opracowany w oparciu jedynie o wyroki sądów oraz o wyroki sądów i dane dostarczone przez ubezpieczycieli.

Różnice między wypłatami zadośćuczynień dla rodzin ofiar wypadków
Uprawniony

Wartości oparte o wyroki sądów

Wartości oparte o wyroki sądów i dane ubezpieczycieli

Małżonek/partner życiowy

75 000 zł56 000 zl

Dziecko poniżej 13 roku życia

71 750 zł50 279 zł

Rodzic dziecka poniżej 18 roku życia

80 000 zł53 943 zł

Rodzeństwo w wieku poniżej 26 lat

23 750 zł20 140 zł

 

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam