Co to jest kredyt konsumencki?

2017-10-30 08:06:17

Zaciągając kredyt lub pożyczkę (od razu podkreślamy: nie, to nie są identyczne produkty - choć w praktyce różnice między są dla konsumentów zazwyczaj nieodczuwalne) z pewnością zetknąłeś się z pojęciem „kredytu konsumenckiego”. Czym jest ten rodzaj finansowania i jakie korzyści niesie dla kredytobiorców, a jakie obowiązki dla banków, dowiesz się poniżej.

Kredyt konsumencki można zdefiniować w trzech krótkich punktach:

  • udzielany jest tylko konsumentom,

  • kwota kredytu nie może przekroczyć 255 550 zł (lub równowartości tej kwoty w obcej walucie) – nie ma określonej minimalnej wysokości kredytu,

  • jego formę i zasady udzielania regulują przepisy ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (ustawa obowiązuje od 18 grudnia 2011 r. ) - dokument ten zastąpił obowiązującą wcześniej ustawę o kredycie konsumenckim z 20 lipca 2001 r.

W praktyce kredytem konsumenckim jest więc niemal każdy kredyt gotówkowy, ratalny, limit na karcie kredytowej, saldo w koncie osobistym czy pożyczka pozabankowa, udzielone osobie fizycznej (czyli: nie na firmę). Wyjątkiem są zadłużenia z kwotą umowy przekraczającą 255 550 zł lub równowartość tej sumy w innej walucie.

Prawa kredytobiorcy

Osoba, która zaciągnie lub chce zaciągnąć zobowiązanie spełniające kryteria kredytu konsumenckiego (a – zgodnie z punktami wymienionymi powyżej – spełnić je bardzo łatwo), zyskuje wiele przywilejów, gwarantowanych ustawowo:

  • prawo do rzetelnych reklam

Kredytodawcy i pożyczkodawcy nie mogą kusić w reklamach podawaniem w nich samego oprocentowania nominalnego czy prowizji. Jeśli wymieniają jakikolwiek koszt kredytu, muszą podać pełne wyliczenia kosztów dla przykładu reprezentatywnego, a do tego w tym oraz w każdym innym przypadku także wysokość RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (tutaj wyjaśniamy, dlatego RRSO jest tak istotne). Ustawa wyraźnie podkreśla, że RRSO musi być podane w formie co najmniej tak samo czytelnej i/lub słyszalnej jak inne parametry kosztowe kredytu, którymi chwali się w reklamie kredytodawca/pożyczkodawca.

  • prawo do uzyskania formularza informacyjnego o kredycie

To krótki dokument, przedstawiający w czytelnej tabeli najważniejsze koszty związane z zaciągnięciem zobowiązania, dzięki czemu wszystkie najistotniejsze dane można znaleźć na zaledwie 1 kartce.

  • prawo do bezpłatnego projektu umowy kredytowej

Dzięki temu konsument nie musi ponosić żadnych kosztów (opłaty przygotowawczej) za sporządzenie umowy, jeśli ostatecznie jej nie podpisze.

  • prawo do pełnej informacji o kredycie

Doradca ma obowiązek wyjaśnić wszystkie kwestie i zapisy umowy niezrozumiałe dla wnioskodawcy.

  • prawo do nadpłat lub całkowitej wcześniejszej spłaty zadłużenia

Nie trzeba informować wcześniej kredytodawcy o zamiarze spłaty kredytu, jednak warto mieć na względzie, że może on obciążyć kredytobiorcę dodatkową prowizją (maksymalna wysokość tej „rekompensaty” jest regulowana ustawowo).

  • prawo do odstąpienia od umowy kredytowej

Czas na to wynosi aż 14 dni od podpisania umowy. W przypadku rozmyślenia się nie trzeba podawać żadnych przyczyn rezygnacji z kredytu.

  • prawo do otrzymania w każdym czasie harmonogramu spłaty

Dokument musi zostać przekazany bez żadnych dodatkowych opłat.

 

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam