Jak uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy na działalność gospodarczą? Zasady 2017

2017-09-25 10:51:46

Niemal wszystkie osoby bezrobotne mogą się starać o dofinansowanie z urzędu pracy na założenie własnej działalności gospodarczej. Sprawdziliśmy, jakie wynosi kwota wsparcia, jaką można uzyskać z PUP-u w 2017 roku i jakich formalności trzeba dopełnić. Poznaj najważniejsze zasady.

Dofinansowanie dla bezrobotnych do podjęcia własnej działalności gospodarczej jest rodzajem pomocy finansowej udzielanej przez urzędy pracy. O bezzwrotna pomoc pieniężną na założenie własnej firmy mogą się ubiegać:

  • bezrobotni,
  • absolwenci Centrum Integracji Społecznej (CIS),
  • absolwenci Klubów Integracji Społecznej (KIS),
  • poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Nie wystarczy jednak nie być aktualnie zatrudnionym, by móc liczyć na wsparcie finansowe. Należy uzyskać status osoby bezrobotnej, rejestrując się w powiatowym urzędzie pracy.

Kwota dofinansowania z PUP-u: 2017

Dofinansowanie z PUP-u jest formą pomocy de minimis. Kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W 2017 roku limit wynosi 25 324,14 zł. Pieniądze można przeznaczyć na założenie działalności gospodarczej w dowolnej branży - z jednym wyjątkiem. Jeśli chciałbyś skorzystać ze wsparcia na założenie własnej firmy przewozowej, to mamy dla Ciebie złą wiadomość. Krajowy transport osób taksówkami jest jedyną formą działalności, która nie podlega dofinansowaniu.

Jak otrzymać dofinansowanie z urzędu pracy?

Formalności jest niewiele. Wystarczy udać się do powiatowego urzędu pracy i złożyć tam odpowiedni wniosek. Nie musi to być PUP właściwy dla miejsca naszego zameldowania. Możemy wybrać urząd z obszaru miejsca naszego zamieszkania lub pobytu albo ten, w którym będziemy prowadzić naszą działalność gospodarczą.

Oprócz wypełnionego wniosku bezrobotny powinien również przedstawić zabezpieczenie prawne, które stosowane jest na wypadek zwrotu dofinansowania. Zabezpieczeniem może być:

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie na założenie firmy z urzędu pracy, powinna również złożyć oświadczenie o nieotrzymaniu do tej pory bezzwrotnych dotacji ze środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, niekaralności z ostatnich 2 lat za przestępstwa skarbowe.

Firmę musisz prowadzić przez min. rok

Bezrobotni, którzy otrzymają dofinansowanie na firmę, nie mogą podejmować zatrudnienia w innych przedsiębiorstwach w ciągu 12 miesięcy od założenia działalności. By nie stracić prawa do pozyskanego wsparcia pieniężnego, należy prowadzić działalność przez co najmniej rok (nie można w tym czasie jej zawiesić).

Z dofinansowania nie skorzystają z kolei bezrobotni, którzy w ciągu roku przed złożeniem wniosku nie przyjęli propozycji pracy z PUP-u, chyba że przyczyny odmowy zostały należycie uzasadnione. Podobne ryzyko pojawi się w przypadku osób, które przerwały z własnej winy staż lub szkolenie organizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam