KNF wymienia banki "istotne systemowo"

2016-08-10 18:16:50

Komisja Nadzoru Finansowego chce poszerzyć listę banków "istotnych systemowo" o PKO BP, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski i BGŻ BNP Paribas. Czy ich klienci mają powody do obaw?

Termin "instytucja o znaczeniu systemowym" powstał w 2015 r. na mocy Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w sektorze finansowym. Dokument ten miał z kolei na celu wdrożenie w Polsce przepisów unijnych dotyczących m.in. nadzoru bankowego. Wymieniane w ustawie instytucje (w tym banki) to podmioty, których upadek zagrażałby dobru gospodarki i systemu finansowego kraju. Ich listę prowadzi EBA oraz Financial Stability Board.

Banki pod lupą

Komisja Nadzoru Finansowego chce włączyć na polską listę instytucji o znaczeniu systemowym kilka największych banków na krajowym podwórku: PKO BP, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski oraz BGŻ BNP Paribas. W tym celu zwróciła się o wydanie na ten temat opinii do Komitetu Stabilności Finansowej.

Będą musiały posiadać więcej kapitału

Co to w praktyce oznacza dla banku nadanie mu wspomnianego statusu? Głównie to, że podlegałby bardziej rygorystycznym wymogom w zakresie posiadanego kapitału. Wszystko po to, by były odporne na straty finansowe większe od pozostałych banków.

Kryteria oceny

Określając, które banki powinny należeć do grona instytucji o znaczeniu systemowym, KNF opiera się o takie wytyczne jak:

  • aktywa danego podmiotu,
  • udział na rynku płatności krajowych, depozytów i kredytów (sektor prywatny),
  • zobowiązania i wierzytelności międzynarodowe, a także wartość instrumentów pochodnych w obrocie poza rynkiem regulowanym,
  • papiery dłużne, aktywa i zobowiązania funkcjonujące wewnątrz systemu finansowego,
  • znaczenie dla BFG (kryterium dodatkowe).
Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam