Poręczenie kredytu: prawa i obowiązki żyranta

2016-07-29 16:21:47

Poręczenie jest chętnie stosowanym przez banki zabezpieczeniem kredytowym. I trudno się temu dziwić - gdy sam kredytobiorca uchyla się od spłaty długu, raty musi przejąć na siebie żyrant. Oprócz obowiązków poręczyciel ma jednak i określone prawa. Czy pozwolą mu one wyjść obronną ręką z sytuacji, w której kredytobiorca nie chce zwrócić bankowi należności?

Poręczenie kredytu polega na zobowiązaniu się do realizowania umowy kredytowej w sytuacji, gdy sam kredytobiorca - z obojętnie jakich przyczyn - przestaje spłacać raty. Bank zgłasza się wówczas go żyranta, żądając od niego przejęcia na siebie obowiązku regulowania comiesięcznych płatności. Na poręczycielu ciążą wówczas takie same obowiązki, jak gdyby to on sam zaciągnął pożyczkę. Jeśli nie będzie spłacał długu kredytobiorcy, bank może posunąć się do działań windykacyjnych - w tym zgłoszenia sprawy do komornika. Choć w pierwszej kolejności komornik będzie się starał odzyskać dług z majątku samego kredytobiorcy, to jeśli będzie to niemożliwe (lub choćby zbyt trudne do osiągnięcia), zgłosi się także do poręczyciela. Będzie mógł np. ściągać raty z jego pensji.

Plama na historii poręczyciela

Warto przy tym podkreślić, że gdy dojdzie do sytuacji, w której obowiązek spłaty rat przejdzie na poręczyciela, to wszelkie opóźnienia w płatnościach będą obciążać jego historię kredytową. Może więc dojść do sytuacji, w której inny bank nie udzieli mu kredytu ze względu na zbyt niską zdolność kredytową lub opóźnienia w spłacie rat.

Gdy kredytobiorca regularnie spłaca raty, te nadal rzutują na zdolność kredytową poręczyciela, choć tylko w ułamkowej części. Niemniej jeśli w przyszłości planujemy zaciągnąć kredyt, zastanówmy się kilka razy, zanim poręczymy innej osobie kredyt hipoteczny. To może popsuć naszą zdolność kredytową na długie lata.

Prawo zwrotu

Jeżeli zostałeś zmuszony do płacenia rat za kredytobiorcę, nie oznacza to, że będziesz stratny. Masz prawo do domagania się od niego zwrotu kwot, które wpłaciłeś w ramach umowy do banku. Nawet jeżeli kredytobiorca nie będzie chciał ich zwrócić, możesz egzekwować od niego zwrot należności na drodze sądowej, w tym z pomocą komornika. Mimo wszystko odzyskanie długu od osoby, która jest jest w stanie go spłacić, nie należy do prostych czynności. Właśnie przed takim ryzykiem chronią się banki, wymagając w przypadku niektórych osób ustanowienia poręczenia kredytu.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam