Jak wycofać się z umowy zakupu mieszkania deweloperskiego?

2016-07-26 15:33:13

Podpisałeś umowę deweloperską, ale teraz chcesz się z niej wycofać? Masz do tego prawo, ale tylko w określonych przypadkach. Sprawdź, kto i kiedy może zażądać zwrotu zaliczki od dewelopera.

Kupując mieszkanie - czy to z rynku pierwotnego, czy wtórnego - trzeba wszelkie decyzje podejmować rozważnie. W przeciwnym wypadku może nas to kosztować co najmniej utratę zaliczki. Jeśli jednak znajdujesz się wśród osób, które zbyt pochopnie zadecydowały o nabyciu nieruchomości i sposobu na rozwiązanie umowy z deweloperem, zacznij od rozwiązań, które podpowiada ustawa deweloperska.

Wina dewelopera

Istnieją okoliczności, których wystąpienie daje konsumentowi nie tylko prawo do bezkosztowej rezygnacji z zawartej z deweloperem umowy, ale również do upomnienia się o zwrot kwoty wpłaconej już w ramach zaliczki. Będzie tak, jeśli:

  • prospekt informacyjny przekazany od dewelopera jest niezgodny z umową,
  • deweloper nie dostarczył nam prospektu,
  • informacje występujące w prospekcie są niezgodne ze stanem faktycznym,
  • umowa jest niezgodna z prawem,
  • w prospekcie brakuje informacji, które powinny być w nim zawarte zgodnie z nakazem ustawy deweloperskiej,
  • deweloper nie przeniósł na nabywcę własności mieszkania w określonym w umowie terminie.

W sytuacji, gdy chcemy odstąpić od umowy zakupu mieszkania, ale nie nie dopatrzyliśmy się uchybień ze strony dewelopera, dzięki którym moglibyśmy rozwiązać nasz problem szybko i bez utrudnień, pozostają jeszcze dwa inne rozwiązania. Nie oznacza to jednak, że okażą się równie proste.

Porozumienie stron

Większość deweloperów umożliwia klientom rozwiązanie umowy. Niestety zwykle pod warunkiem zatrzymania wpłaconych już kwot (a przynajmniej zadatku lub zaliczki czy też opłaty rezerwacyjnej). To może oznaczać dla niedoszłego nabywcy stratę rzędu od tysiąca do kilku tysięcy złotych.

Cesja na nowego nabywcę

Gdy wpłaciliśmy już znaczną kwotę na konto dewelopera, dobrym wyjściem może być samodzielne poszukanie osoby, która zechce przejąć na siebie naszą umowę. Wówczas wystarczy przeprowadzić jej cesję na nowego nabywcę. Wówczas możemy zażądać od niego zwrotu kosztów, które już ponieśliśmy na rzecz dewelopera (pamiętajmy jednak, by informacja o tym znalazła się na zawieranej umowie).

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam